We verhogen de pensioenen in 2023

In de media heb je de afgelopen dagen kunnen lezen dat veel pensioenfondsen de pensioenen per 1 januari 2023 verhogen. Wij begrijpen heel goed dat ook onze deelnemers en pensioenontvangers uitkijken naar een verhoging van hun pensioen en willen weten hoe hoog die zal zijn.

We weten inmiddels zeker dat er genoeg financiële ruimte is om, net als dit jaar, ook komend jaar de pensioenen te verhogen. Met hoeveel we de pensioenen kunnen verhogen, zijn we nu aan het bepalen. Op het exacte percentage moet je dus nog even wachten. In dit nieuwsbericht leggen we uit waarom dit zo is.

25 november 2022

Eind december krijg je bericht over de exacte verhoging
Op dit moment is nog niet bekend hoeveel we de pensioenen kunnen verhogen. Standaard stelt ons bestuur de verhoging begin januari definitief vast. Hiervoor gebruikt het bestuur de meest actuele dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Op deze manier stellen we zo precies mogelijk vast welke ruimte er is om de pensioen te verhogen. Dit jaar versnellen we onze besluitvorming. Zodat je uiterlijk eind december duidelijkheid van ons krijgt.

Onze ambitie is een waardevast pensioen voor al onze deelnemers
Waardevast betekent dat je pensioen meegroeit met de inflatie. Op die manier verlies je geen koopkracht. Elke verhoging moet wel eerlijk zijn. Deze moet goed uitpakken voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of krijgt, voor jong en oud, voor nu en in de toekomst.

Wij bekijken opnieuw onze manier van verhoging toekennen
Bij Pensioenfonds PGB werken we met een zogenaamd vast verhogingspercentage. Dit is maximaal 3%. Andere fondsen bepalen hun maximale verhoging vaak aan de hand van de loonontwikkeling in hun sector of de gemiddelde prijsstijging. Ons bestuur besprak de afgelopen weken in hoeverre de vaste verhoging ook nu nog een eerlijke manier is om de pensioenen te verhogen. We zien dat de prijsstijging dit jaar veel hoger uitpakt dan verwacht. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het ook lastiger om jaren waarin de inflatie hoog is te compenseren met jaren waarin de inflatie laag is. Het bestuur bekijkt nu op welke manier we de ambitie van een waardevast pensioen zo goed mogelijk kunnen naleven. Zodra dit besluit is genomen, neemt het bestuur ook een definitief besluit over de verhoging van de pensioenen.

Bekijk binnenkort de vlog van bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester
We nemen je graag mee in ons besluit over de hoogte en de manier van verhogen. Je kan die uitleg onder meer bekijken in een vlog van Jochem. Je vindt de vlog in de loop van december op onze website en op PensioenTrefpunt, het online platform voor leden van onze Vereniging van Gepensioneerden. Je leest natuurlijk ook meer informatie over de verhoging in onze digitale nieuwsbrief en in ons magazine PGB Beeld. Dit valt uiterlijk eind maart bij je op de (digitale) deurmat.

Blijf digitaal op de hoogte van je pensioen
Wil je snel het laatste nieuws over jouw pensioen lezen? Bijvoorbeeld via onze digitale nieuwsbrief? Dat kan. We communiceren het liefst digitaal met je. Dat is gemakkelijk voor jou en het scheelt kosten. Aanmelden voor digitale communicatie gaat eenvoudig via jouw ‘persoonlijke gegevens en voorkeuren’ op mijnpgbpensioen.