Meer of geen pensioen voor jouw partner

Je kunt ervoor kiezen om de hoogte van het pensioen voor jouw partner te veranderen. Je kunt 3 keuzes maken:

Meer pensioen voor jouw partner

Afhankelijk van jouw pensioenregeling, kun je kiezen voor meer pensioen voor jouw partner. Bijvoorbeeld omdat jouw partner zelf weinig of geen pensioen opbouwt. Jouw eigen pensioen gaat hierdoor omlaag.

Geen pensioen voor jouw partner

Je kunt ervoor kiezen om jouw opgebouwde partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat je geen partner hebt, of omdat jouw partner zelf pensioen opbouwt. Jouw eigen pensioen gaat daardoor omhoog. Maar jouw partner krijgt geen pensioen van ons als je overlijdt. Heb je een partner? Dan moet die afstand doen van het partnerpensioen.

Gelijk pensioen bij overlijden

Je kunt ervoor kiezen om hetzelfde bedrag aan pensioen te laten uitbetalen als jij of jouw partner overlijdt. Jouw partner krijgt daardoor meer pensioen als je overlijdt. Maar jouw eigen pensioen gaat omlaag als jouw partner eerder overlijdt dan jij. Jouw partner moet het eens zijn met deze keuze.

Je moet jouw partner zélf aanmelden als je samenwoont

Als je samenwoont, moet je jouw partner zélf bij ons aanmelden voor partnerpensioen. Heb je dat nog niet gedaan? Dan is het belangrijk dat je dit doet vóórdat je met pensioen gaat. Doe je dat niet? Dan krijgt jouw partner geen pensioen van ons als je overlijdt.