Aanmelden

Uw pensioen naar Pensioenfonds PGB

Vanaf 1 januari 2021 zorgen wij voor uw pensioen. U kreeg over de overstap al informatie van Bpf AVH . Wij kijken ernaar uit om goed te zorgen voor uw pensioen. Ook begrijpen we het dat u nog vragen heeft over de overstap en over hoe uw pensioen er bij ons uitziet. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. 


Algemene vragen
Waarom is mijn pensioen bij Pensioenfonds PGB ondergebracht? 
Uw vorige pensioenfonds AVH had het al langere tijd financieel moeilijk. Om uw pensioen meer perspectief te geven, besloten cao-partijen in de sectoren van de agrarische voedselvoorzieningshandel dat de toekomstige opbouw van uw pensioen vanaf 1 januari 2021 bij Pensioenfonds PGB plaatsvindt. Het bestuur van AVH heeft ook uw opgebouwde pensioen tot 1 januari 2021 bij Pensioenfonds PGB ondergebracht. 

Wilt u meer weten over de aanleiding en de oorzaak van de overgang? Kijk dan op bpfavh.nl.
Wie bepaalde dat mijn pensioen bij Pensioenfonds PGB werd ondergebracht?
De cao-partijen in de sectoren van de agrarische voedselvoorzieningshandel bepaalden waar de toekomstige opbouw van uw pensioen plaatsvindt. Voor de pensioenen die tot 1 januari 2021 bij AVH Pensioenen zijn opgebouwd, besloot het bestuur van AVH Pensioenen deze bij Pensioenfonds PGB onder te brengen.
Waarom wordt mijn pensioen verlaagd?
Bpf AVH liet u eerder weten dat uw pensioen wordt verlaagd. We begrijpen dat dit een vervelende mededeling was. De verlaging is helaas nodig om de overgang naar Pensioenfonds PGB mogelijk te maken. Pensioenfonds PGB stond er namelijk financieel beter voor dan Bpf AVH. Een verlaging voorkomt dat andere deelnemers bij Pensioenfonds PGB erop achteruitgaan door de overgang. 

Goed om te weten: ook als Bpf AVH niet naar Pensioenfonds PGB was gegaan en zelfstandig verder ging, zouden zij de pensioenen in de toekomst moeten verlagen. De financiële situatie van het Bpf AVH was niet goed genoeg om alle pensioenen in de toekomst volledig te kunnen betalen.

De verlaging wordt gespreid over 10 jaar. De eerste verlaging van 2% gaat in per 1 januari 2021. Het definitieve jaarlijkse percentage stellen Pensioenfonds PGB en Bpf AVH (in liquidatie) in de loop van 2021 vast. Dit vaste percentage is waarschijnlijk minder dan 2%. De situatie op 31 december 2020 is daarbij bepalend.

Wilt u meer weten over de aanleiding en de oorzaak? Kijk dan op bpfavh.nl/overstap.
Waarom zie ik mijn Bpf AVH pensioen niet meer op mijnpensioenoverzicht.nl?
U ziet uw pensioen van Bpf AVH tijdelijk niet op mijnpensioenoverzicht.nl. Dat komt door de overgang van Bpf AVH naar Pensioenfonds PGB. Wij werken er samen met Bpf AVH hard aan om uw pensioen weer zo snel mogelijk zichtbaar te krijgen op mijnpensioenoverzicht.nl. 

Goed om te weten: voor eind maart krijgt u toegang tot uw persoonlijke omgeving op mijnpgbpensioen.nlDaar ziet u dan het pensioen dat u bij ons opbouwt. Aan het einde van 2021 ziet u daar ook uw pensioen dat u eerder bij Bpf AVH opbouwde.
Wat voor fonds is Pensioenfonds PGB?
Pensioenfonds PGB is ontstaan in 1953 in Amsterdam. Dit als gevolg van een fusie tussen 3 pensioenfondsen uit de grafische branche, een branche die zich kenmerkt door een sterk gevoel van samen optrekken en samen zaken regelen. We bedienden vroeger alleen de grafische branche. De afgelopen jaren zijn we veranderd in een fonds voor werknemers en werkgevers uit 14 andere sectoren. Door die groei behalen we kostenvoordelen en zijn er meer mogelijkheden om te beleggen. In de eerste jaren sloten zich vooral bedrijven aan die verwant zijn aan de grafische sector, zoals uitgevers, de kartonnage- en drukinktfabrikanten. In de jaren daarna kwamen er ook andere sectoren bij, waaronder de baggeraars, zeevissers en de bloemen- en plantengroothandel. En nu verwelkomen we dus ook de agrarische sector waarin u werkt of gewerkt heeft. We begrijpen als geen ander dat elke branche uniek is met eigen wensen. Daar spelen we op in. Nu en in de toekomst.
Wanneer krijg ik meer informatie van Pensioenfonds PGB?
In januari 2021 kreeg u van ons welkomstcommunicatie, waarbij we onszelf even voorstelden aan u.. Zodat u weet wat wij voor u kunnen betekenen. En wat u van ons kunt verwachten in de loop van 2021.
Hoe is de financiële situatie van Pensioenfonds PGB?
Aan de dekkingsgraad ziet u hoe wij er financieel voor staan. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om de pensioenen uit te betalen. Maar van de overheid moeten pensioenfondsen een buffer hebben. Een hoge dekkingsgraad is dus belangrijk. Onze actuele dekkingsgraad vindt u hier.
Welke beleggingsresultaten heeft Pensioenfonds PGB de afgelopen jaren behaald?
Over de afgelopen 10 jaar was het gemiddelde rendement 8,3%. Ons belegd vermogen op 30 september 2020 was € 30,1 miljard. In de tabel ziet u de resultaten van de afgelopen 10 jaar.

​Jaar
Rendement
​2019
16,0%​
​2018
​  -2,3%
2017​
​   6,7%
​2016
 10,9%​
​2015
​   1,4%
​2014
 ​18,3%
​2013
​   1,7%
2012​​ 13,0%
2011​​   6,6%
2010
​ 10,7%
Ik bouw (de) pensioen op
Waarom zie ik mijn Bpf AVH pensioen niet meer op mijnpensioenoverzicht.nl? 
U ziet uw pensioen van Bpf AVH tijdelijk niet op mijnpensioenoverzicht.nl . Dat komt door de overgang van Bpf AVH naar Pensioenfonds PGB. Wij werken er samen met Bpf AVH hard aan om uw pensioen weer zo snel mogelijk zichtbaar te krijgen op mijnpensioenoverzicht.nl. 

Goed om te weten: voor eind maart krijgt u toegang tot uw persoonlijke omgeving op mijnpgbpensioen.nl . Daar ziet u dan het pensioen dat u bij ons opbouwt. Aan het einde van 2021 ziet u daar ook uw pensioen dat u eerder bij Bpf AVH opbouwde.

Hoe bouw ik vanaf 1 januari 2021 pensioen op?
Samen met uw werkgever betaalt u iedere maand voor uw pensioen. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook. Dat was al zo bij Bpf AVH en dat is bij ons ook zo. Zo bouwt u pensioen op voor uw oude dag: het ouderdomspensioen. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW. Dat is de uitkering die u later van de overheid krijgt.

U heeft een pensioenregeling waarbij u vooraf weet hoeveel pensioen u later kunt krijgen. Dat noemen we een uitkeringsovereenkomst. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van 3 dingen. Dit zijn uw salaris, hoe lang u meedoet aan de pensioenregeling en de kenmerken van de pensioenregeling. Over de belangrijkste kenmerken van uw regeling, ontvangt u eind februari informatie van ons. U ziet dan ook wat de belangrijkste verschillen zijn met uw regeling bij Bpf AVH. Vanaf eind maart ziet u ook via mijnpgbpensioen.nl precies hoe uw pensioenregeling er uit ziet. Hoe dat werkt, leggen wij u eind maart uit.
Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al voor 1 januari 2021 heb opgebouwd?
Uw pensioen dat u tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd bij Bpf AVH komt ook over naar Pensioenfonds PGB. Dit pensioen wordt gespreid over 10 jaar gekort omdat Bpf AVH er financieel minder goed voor staat dan Pensioenfonds PGB. Wilt u meer weten over de reden van de korting? Kijkt u dan op de website van Bpf AVH.
Hoeveel betaal ik voor mijn pensioen?
Samen met uw werkgever betaalt u voor uw pensioen. Dat noemen we premie. De premie is een percentage van het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt: de pensioengrondslag. Welk percentage uw werkgever betaalt en welk percentage u, ziet u via de onderstaande links. U vindt daar ook beknopte informatie over uw pensioenregeling. U ziet op uw loonstrookje hoeveel u betaalt. 

Werkt u in de groothandel...
in eieren en eiproducten of eiproductenindustrie? Klik dan hier.
in kaas? Klik dan hier.
in aardappelen, groente en fruit? Uw gegevens publiceren we binnenkort.         
Kan ik mijn gegevens online bekijken?
Bouwde u pensioen op bij Bpf AVH en dus vanaf 2021 bij ons?
Dan kunt u vanaf eind maart 2021 met uw DigiD inloggen op mijnpgbpensioen.nl. U krijgt daar nog meer informatie over van ons. U ziet dan het pensioen dat u bij ons opbouwt. Vanaf eind 2021 ziet u hier ook het pensioen dat u via Bpf AVH opbouwde. En hoeveel u kunt krijgen als u met pensioen gaat (inclusief AOW). In de planner ziet u welke keuzes u hebt voor uw pensioen. U berekent daar ook wat die keuzes betekenen. Bijvoorbeeld als u eerder wilt stoppen met werken. Of gedeeltelijk met pensioen wilt gaan. Via mijnpgbpensioen.nl geeft u ook wijzigingen aan ons door, zoals een nieuwe e-mailadres of bankrekeningnummer. Of dat u post digitaal of op papier wilt krijgen. Wilt u meedenken in ons klantenpanel? Ook dat geeft u door via mijnpgbpensioen.nl. 

Bouwde u geen pensioen meer op, maar had uw wel pensioen bij Bpf AVH staan dat nu naar ons komt?
Dan ziet u op mijnpgbpenioen.nl eind 2021 het pensioen dat u via Bpf AVH opbouwde en per januari 2021 naar ons overkomt. U logt in met uw DigiD. U ziet dan hoeveel u kunt krijgen als u met pensioen gaat (inclusief AOW). In de planner ziet u welke keuzes u hebt voor uw pensioen. U berekent daar ook wat die keuzes betekenen. Bijvoorbeeld als u eerder wilt stoppen met werken. Of gedeeltelijk met pensioen wilt gaan. Via mijnpgbpensioen.nl geeft u ook wijzigingen aan ons door, zoals een nieuwe e-mailadres of bankrekeningnummer. Of dat u post digitaal of op papier wilt krijgen. Wilt u meedenken in ons klantenpanel? Ook dat geeft u door via mijnpgbpensioen.nl. 
Ik ga vóór 2030 met pensioen. Hoe wordt dan omgegaan met de verlaging?
U kreeg eind vorig jaar een brief van Bpf AVH. Daarin werd uitgelegd dat de korting gespreid plaatsvindt over 10 jaar. Ook werd in deze brief verteld dat bij pensionering voor 2030 de (resterende) korting in één keer wordt verrekend. De totale korting over deze 10 jaar is voorlopig vastgesteld op 16%. 

Dit betekent voor u het volgende: totdat u met pensioen gaat, wordt uw pensioen ieder jaar gekort. Uw pensioen is per 1 januari 2021 met 2% gekort. De jaarlijkse korting daarna wordt later dit jaar bekend. Gaat u met pensioen? Dan verrekenen we de resterende korting in één keer. Door deze verrekening wordt de totale korting iets minder dan 16%. Na deze verrekening krijgt u dus een stabiel pensioen van ons. Uw pensioen wordt hierna niet meer verlaagd door de overgang van Bpf AVH naar Pensioenfonds PGB. 

Waarom wordt de resterende korting in één keer verrekend en niet gespreid?
Gaat u met pensioen? Dan kunt u verschillende keuzes maken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Of om de eerste jaren een iets hoger pensioen te krijgen en de jaren erna een lager pensioen. Stel dat we gespreid korten na uw pensioendatum. Dan beïnvloeden uw keuzes onbedoeld de korting die u jaarlijks zou krijgen. Gevolg daarvan kan zijn dat iemand die andere keuzes maakt dan u, meer of juist minder gekort wordt. Dat willen we voorkomen. Vandaar dat uw pensioen in één keer verlaagd wordt als u met pensioen gaat.  

Was ik financieel beter af geweest met een gespreide korting?
Stel dat er wel een gespreide korting zou zijn na uw pensioen. Dan zou u in de eerste jaren van uw pensioen méér pensioen krijgen dan bij de verrekening in één keer. Maar na deze gespreide korting, zou u een minder hoog pensioen krijgen dan bij de verrekening in 1 keer. En dat is het pensioen dat u uw leven lang krijgt. Oftewel, of u gespreid gekort wordt of in één keer, maakt gemiddeld genomen geen verschil. Onderstaande grafiek maakt dit visueel duidelijk. 


AVH afbeelding grafiek.png

Wilt u de eerste jaren een hoger pensioen en dan minder? 
U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te krijgen en daarna minder. Een deel van uw pensioen schuiven we dan naar voren. Daardoor ontvangt u de eerste 5 of 10 jaar een hoger pensioen. Na deze periode ontvangt u zo lang u leeft een lager pensioen. Hierover ontvangt u informatie als u met pensioen gaat. U ziet dan ook wat dit voor uw pensioen betekent. 

De totale korting van 16% is nog een voorlopig percentage
De verlaagde bedragen kunnen nog iets veranderen. U krijgt uiterlijk eind 2021 een brief van ons over de definitieve verlaging. U hoort dan ook wat dit voor uw pensioen betekent.
Ik ga begin 2021 met pensioen, wat moet ik doen?
U hoeft niets te doen. Wij krijgen van Bpf AVH namelijk door dat u binnenkort met pensioen gaat. Wij nemen contact met u op over uw pensionering. 
Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?
U kunt voor uw vragen of opmerkingen ons contactformulier gebruiken. Bellen of mailen kan ook. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 020 541 82 00 of mailen via: ks@pensioenfondspgb.nl .
Ik ben werkgever
Kan ik de webinar voor werkgevers terugkijken? 
Ja, dat kan. Heeft u zich eerder aangemeld voor de webinar van 1 februari? Dan kunt u de uitzending terugkijken via de terugkijklink die u kreeg via de mail. Heeft u zich niet eerder aangemeld? Dan kunt u de uitzending ook terugzien via ons YouTube-kanaal .
Hoeveel premie betaal ik in 2021?
U ziet op pensioenfondspgb.nl hoeveel premie u en uw werknemers betalen in 2021.
U vindt daar ook meer informatie over uw pensioenregeling.

Bent u werkgever in de groothandel:
in eieren en eiproducten of eiproductenindustrie? Klik dan hier.
in kaas? Klik dan hier.
in aardappelen, groente en fruit? Klik dan hier.
Hoe ziet mijn pensioenregeling eruit?
U vindt hieronder meer informatie over de pensioenregeling in de sector en de premie die u betaalt in 2021. Uitgebreide informatie over de pensioenregeling op werkgeversniveau (via Pensioen 123) is binnenkort te bekijken op de website. U krijgt daar eind januari bericht over.

Bent u werkgever in de groothandel: 
in eieren en eiproducten of eiproductenindustrie? Klik dan hier .
in kaas? Klik dan hier .
in de aardappelen, groente en fruit? Klik dan hier .
Hoe geef ik mijn pensioengegevens door aan Pensioenfonds PGB?
U of uw administratiekantoor stuurt iedere maand, of iedere 4 weken, uw pensioengegevens naar ons. Dat noemen we uw pensioenaangifte. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. U stuurt uw pensioengegevens via UPA.  
Hoe werkt de uniforme pensioenaangifte (UPA)?
U krijgt begin 2021 een brief van ons, waarin we u in stappen uitleggen wat u, of uw administratiekantoor, moet doen om uw administratie op orde te maken. U leest meer over UPA op pensioenfondspgb.nl/upa . U vindt daar ook de veelgestelde vragen en een handleiding.
Hoe ga ik met loon- en dienstverbandcorrecties om die voor 2021 liggen?
U kunt die wijzigingen aan ons doorgeven. Hoe u dat doet, leest in de instructie van dit bestand .
Op het eerste tabblad leest u hoe u de wijzigingen aan ons doorgeeft.
Op het tweede tabblad vult u de gegevens in.

Heeft u vragen?
Laat het ons weten. We helpen u graag. U kunt ons bellen op 020 541 83 00 of mailen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl .
Wanneer krijg ik een nota?
U krijgt een nota op basis van de actuele gegevens die u elke maand via UPA aanlevert. Daarmee is de kans op vervelende verrassingen klein.
Hoe regel ik automatische incasso?
Een automatische incasso regelt u door het machtigingsformulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Onze adresgegevens staan op het formulier.
Kan ik een excedentregeling afsluiten voor mijn werknemers?
Ja, u kunt bij Pensioenfonds PGB een excedentregeling afspreken. In de basisregeling bouwen uw werknemers pensioen op over hun fulltime pensioengevend jaarsalaris tot maximaal € 38.693 (bedrag 2020). In onze excedentregeling bouwen uw werknemers ook pensioen op over het salaris boven € 38.693, tot maximaal € 112.189 (bedrag 2021). Wilt u weten wat de excedentregeling bij ons kost? Laat het ons weten: wij helpen u graag. U kunt ons mailen via aansluiting@pensioenfondspgb.nl .
Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?
U kunt voor uw vragen of opmerkingen ons contactformulier gebruiken. Bellen of mailen kan ook. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt ons bellen op 
020 541 83 00 of mailen via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.


Ik ben gepensioneerd
Wanneer krijg ik informatie over mijn pensioen bij Pensioenfonds PGB?
U kreeg in januari een brief van ons over de uitbetaling van uw pensioen. Daarnaast kreeg u een specificatie van het pensioen dat u van ons ontvangt.
Wanneer krijg ik mijn pensioen uitbetaald?
Wij maken uw pensioen elke maand rond de 19de aan u over. Valt de 19e in het weekend? Dan betalen wij uw pensioen de vrijdag ervoor. Wilt u data voor heel 2021 weten? Kijkt u dan hier. Mogelijk krijgt u uw pensioen de 1e maand enkele dagen later van ons.
Wat betekent de overstap voor mijn pensioen?
Vanaf 1 januari 2021 krijgt u pensioen van Pensioenfonds PGB. 
Moet ik zelf iets regelen?
Nee, u hoeft zelf niets te regelen. U krijgt automatisch pensioen van ons.
Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?
U kunt voor uw vragen of opmerkingen ons contactformulier gebruiken. Bellen of mailen kan ook. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 020 541 82 00 of mailen via: ks@pensioenfondspgb.nl.