Welke keuzemogelijkheden heb ik als werkgever?

We hebben de afgelopen periode goed geluisterd naar de wensen van werkgevers en sectoren. Zodat we weten wat werkgevers en sociale partners in de sectoren belangrijke onderdelen vinden in een premieregeling. Deze wensen hebben we meegenomen in een concept-productaanbod. In de laatste maanden van 2022 informeerden wij je hierover.

Het concept-productaanbod toetsen we bij onze werkgevers en de sectoren om vervolgens te komen tot een definitief aanbod in het 2e kwartaal van 2023. Per slot van rekening gaan we samen op weg naar het nieuwe pensioen en vinden we het belangrijk dat we stap voor stap samen optrekken.

Kan ik kiezen wat ik wil?

Niet alles wat wettelijk mogelijk is, kan bij Pensioenfonds PGB. Dat is een bewuste keuze van ons. Door een voorselectie van keuzemogelijkheden bieden we een beperkt aantal keuzes aan. We begrijpen namelijk dat pensioen ook betaalbaar moet zijn en zijn daarom kostenbewust. En we maken het hiermee eenvoudiger om tot een transitieplan te komen.

Welke keuzes heb ik?

Op basis van de gesprekken met werkgevers en de sectoren heeft Pensioenfonds PGB een concept-productaanbod gemaakt. In dit concept-aanbod zie je de keuzemogelijkheden en welke keuzes Pensioenfonds PGB heeft gemaakt.

We inventariseren voorlopige keuzes en toetsen of er vragen of suggesties zijn

Voordat we aan de slag gaan met een definitief-productaanbod inventariseren we bij werkgevers en sociale partners in de sectoren welke pensioenregeling en keuzes het meest aanspreken. De reacties nemen we mee in het definitief-productaanbod. Het aanbod staat voor het 2e kwartaal 2023 gepland.