Wat blijft hetzelfde voor mij als werkgever? En wat verandert?

Er zijn belangrijke overeenkomsten tussen de nieuwe en de huidige pensioenregelingen:

 • Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken door werkgevers en werknemers aan de cao-tafel.
 • Werkgevers en werknemers betalen samen de premie.
 • De pensioenen worden levenslang uitbetaald en de risico’s van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid worden gedeeld.
 • Het blijft voor werknemers mogelijk om via de verplichtstelling pensioen op te bouwen.

Er zijn ook belangrijke verschillen:

 • Iedereen krijgt in het nieuwe pensioen een premieregeling; de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling.
 • De premie wordt leidend in de nieuwe pensioenregelingen waarbij de toezegging de premie is. De premie wordt samen met de pensioenpremie van andere deelnemers belegd.
 • Het opbouwpercentage en de kostendekkende premie verdwijnen, waarmee de jaarlijkse premielast voorspelbaarder wordt.
 • In de nieuwe pensioenregelingen bouwt de werknemer een persoonlijk pensioenkapitaal op met de door hem betaalde premies en beleggingsresultaten. Zo wordt duidelijker wat de werknemer aan premie inlegt en wat hij of zij daarmee aan kapitaal opbouwt. Daarmee koopt de werknemer een pensioenuitkering aan als hij of zij met pensioen gaat. Er komt een nieuwe uitkeringsvorm; een variabele uitkering.
 • In het nieuwe pensioen worden pensioenen jaarlijks verhoogd of verlaagd als gevolg van de behaalde rendementen. De pensioenen gaan dus meer meebewegen met de economie.
 • De doorsneepremie wordt afgeschaft. De premie die de werknemer inlegt wordt leeftijdsonafhankelijk. Dit betekent dat iedereen straks dezelfde premie inlegt.
 • In de nieuwe pensioenregelingen wordt er leeftijdsafhankelijk belegt met de ingelegde (leeftijdsonafhankelijke) premie van de werknemer.
 • Het nabestaandenpensioen is in het nieuwe pensioen verzekerd op risicobasis.

Wil je weten welke keuzemogelijkheden jij hebt in het nieuwe pensioen? Bekijk dan ons concept-productaanbod.