Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste in de wereld. Bijna nergens is de armoede onder ouderen zo laag als hier. Dat komt omdat de meeste werknemers in Nederland pensioen opbouwen via hun werk.

Werkgevers betalen samen met werknemers voor het pensioen. Werknemers krijgen dit pensioen naast hun AOW. Pensioenfondsen sparen en beleggen dit geld en laten zo de pensioenen groeien. Werknemers die met pensioen gaan, krijgen daardoor een uitkering die veel hoger is dan de premie-inleg. Dat werkte jarenlang goed.

Waarom komen er dan toch nieuwe regels voor pensioen?

 

 • We worden steeds ouder
  Dat is natuurlijk goed nieuws. Het betekent wel dat we ook langer pensioen krijgen. Om te zorgen dat het pensioen betaalbaar blijft, gaat de pensioenleeftijd ook langzaam omhoog.

 • Zekerheid is onbetaalbaar geworden
  Pensioenfondsen rekenen uit hoeveel geld ze vandaag opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en straks. Dat geld is bedoeld om iedereen zekerheid te geven. Doordat de rente al jarenlang heel laag is, moeten pensioenfondsen veel extra geld opzijzetten. Daarbovenop moet nog een extra zekerheidsbuffer aangehouden worden. Dat wordt straks met de nieuwe regels voor pensioen anders. Daarin gaan de pensioenen meer meebewegen met de economie. Voordeel daarvan is dat pensioenfondsen minder geld voor buffers opzij hoeven te zetten. Het betekent ook dat het pensioen van tevoren niet vaststaat. Jouw werknemers krijgen, net als nu, inzicht in hoe hun pensioen er straks uitziet in verschillende scenario’s: als het meezit, zoals we verwachten dat het wordt, en als het tegenzit.

 • De huidige regels voor pensioen zijn onduidelijk
  Voor werknemers wordt het straks duidelijker wat zij samen met hun werkgever aan premie inleggen en hoe groot hun persoonlijke pensioenpot is. Het wordt dan ook duidelijker dat zij betalen voor hun eigen pensioen en dus niet voor het pensioen van de gepensioneerden van nu.

 • De arbeidsmarkt is veranderd
  Ten opzichte van het aantal gepensioneerden komen er steeds minder werkenden. Ook werken meer mensen als zzp'er of hebben ze een flexibel contract. Ze wisselen ook vaker van werkgever en branche. De huidige regels voor pensioen sluiten niet aan op deze ontwikkelingen.

Daarom komen er nieuwe regels
Werkgevers, werknemers, en overheid werken hieraan. Uiterlijk 1 januari 2027 gaan de nieuwe regels voor pensioen in.