Het nieuwe pensioenstelsel; wat jij moet weten

Onderweg naar het nieuwe pensioenstelsel

Werken aan ons pensioen… of beter gezegd: werken aan een pensioen dat past bij het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met werkgevers en werknemers. Maar waarom nu al werken aan een nieuw pensioen? Voorlopig is het nieuwe pensioenstelsel er nog niet, toch? Dat klopt. Tenminste… Het klopt dat de ingangsdatum voor het nieuwe pensioen uiterlijk 1 januari 2027 is. Voor die tijd moet er wel veel gebeuren. Door ons. En door jou als werkgever. En daar trekken we samen in op. En samen met ons nog andere betrokkenen als VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW. 

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste in de wereld. Bijna nergens is de armoede onder ouderen zo laag als hier.

Wat blijft hetzelfde voor mij als werkgever? En wat verandert?

Er zijn belangrijke overeenkomsten tussen de nieuwe pensioenregelingen en de huidige pensioenregelingen.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mijn werknemers?

Werknemers bouwen straks in het nieuwe stelsel pensioenkapitaal op (via een premieregeling) in plaats van pensioenaanspraken. 

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

Op de tijdslijn nemen we je mee in de stappen die we de komende jaren zetten.

Wat doet Pensioenfonds PGB en wat moet ik doen?

We hebben de afgelopen periode goed geluisterd naar de wensen van werkgevers en sectoren. Zodat we weten wat werkgevers belangrijke onderdelen vinden in een premieregeling.