Nieuwe regels voor pensioen; wat jij moet weten

Onderweg naar het nieuwe pensioen

Werken aan ons pensioen… of beter gezegd: werken aan een pensioen dat past bij het nieuwe pensioen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met werkgevers en werknemers. Maar waarom nu al werken aan een nieuw pensioen? Voorlopig is het nieuwe pensioen er nog niet, toch? Dat klopt.

Tenminste… Het klopt dat de ingangsdatum voor het nieuwe pensioen uiterlijk 1 januari 2027 is. Voor die tijd moet er wel veel gebeuren. Door ons. En door jou als werkgever. En daar trekken we samen in op. En samen met ons nog andere betrokkenen als VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW.  

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste in de wereld. Bijna nergens is de armoede onder ouderen zo laag als hier.

Wat blijft hetzelfde voor mij als werkgever? En wat verandert?

Er zijn belangrijke overeenkomsten tussen de nieuwe en de huidige pensioenregelingen.

Welke keuzemogelijkheden heb ik als werkgever?

We hebben de afgelopen periode goed geluisterd naar de wensen van werkgevers en sectoren. Zodat we weten wat werkgevers belangrijke onderdelen vinden in een premieregeling. Deze wensen hebben we meegenomen in een concept-productaanbod.

Wat betekent het nieuwe pensioen voor mijn werknemers?

Alle werknemers bouwen straks volgens de nieuwe regels pensioenkapitaal op (via een premieregeling) in plaats van pensioenaanspraken. 

Wat doet Pensioenfonds PGB en wat moet ik doen?

We zijn samen op weg naar het nieuwe pensioen en vinden het belangrijk dat we stap voor stap samen optrekken. Gedurende deze weg blijven wij je ondersteunen en helpen.

Wanneer gaan de nieuwe regels voor pensioen in?

Op de tijdslijn nemen we je mee in de stappen die we de komende jaren zetten.