Arbeids-ongeschiktheidspensioen

Meer financiële zekerheid voor jouw werknemer als hij of zij arbeidsongeschikt wordt.

Is jouw werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij een WIA-uitkering van het UWV. Hoe hoog die uitkering is, hangt af van:

  • het percentage dat jouw werknemer arbeidsongeschikt is, én;
  • het salaris waarover het UWV de uitkering berekent, tot een maximum van € 58.311 (bedrag 2021).

Dat betekent dat werknemers met een inkomen hoger dan € 58.311 er flink op achteruit gaan als ze arbeidsongeschikt worden. Je kunt bij ons arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren voor het inkomen boven deze grens. Dat heet een WIA-Excedentpensioen.

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt jouw werknemer?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 70% van het inkomen boven de € 58.311. Bij het berekenen van het arbeidsongeschiktheidspensioen, gaan wij uit van onderstaande tabel:

Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage Hoogte WIA -Excedentpensioen
minder dan 35% 0% 0%
35% tot 45% 40% 40% * 70% = 28%
45% tot 55% 50% 50% * 70% = 35%
55% tot 65% 60% 60% * 70% = 42%
65% tot 80% 72,5% 72,5% * 70% = 50,75%
80% tot 100% 100% 100% * 70% = 70%

Stel: jouw werknemer verdient € 80.000 en wordt voor 45 tot 55% arbeidsongeschikt. Dan krijgt hij of zij van ons:
(€ 80.000 - € 58.311) x 50% x 70% = € 7.591,15 bruto per jaar. Wij verhogen dit pensioen elk jaar met 1,5%.

Let op: Is jouw werknemer minder of niet meer arbeidsongeschikt? Dan verandert of stopt zijn of haar arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV. Het pensioen stopt ook als jouw werknemer AOW krijgt.

Wat zijn de kosten?

Je betaalt per werknemer 1,4% van het salaris boven de € 58.311 (bedrag 2021). Deze kosten kun je delen met jouw werknemers. Voorwaarde is wel dat je dit collectief voor al jouw werknemers afspreekt.

Zo regel je arbeidsongeschiktheidspensioen

Ben je geïnteresseerd in een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw werknemers? Neem dan contact met ons op. Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

Je kunt ons bellen op: 020 541 83 00
Of je mailt ons via: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl