Aanmelden

Veelgestelde vragen met antwoorden over uw voorwaardelijk pensioen (VDI)

U kreeg in de zomer van 2020 bericht van ons over uw voorwaardelijk pensioen. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op, we helpen u graag.

1. Waarom krijg ik geen extra pensioen?
Er kunnen 3 redenen zijn waarom u geen recht heeft op extra voorwaardelijk pensioen: 
U werkt niet meer in de Verf- en Drukinkt branche. Alleen als u aansluitend op uw dienstverband met pensioen bent gegaan heeft u recht op het voorwaardelijk pensioen. Als u om een andere reden uit dienst bent gegaan heeft u geen recht op het voorwaardelijke pensioen. 
U bent na 2006 in de Verf- en drukinktindustrie komen werken. Het voorwaardelijk pensioen geldt voor alle werknemers die in 2006 al in de branche werkten. Bent u later in de branche komen werken? Dan heeft u nooit recht op het voorwaardelijke pensioen gehad. 
U bouwde al het maximale pensioen op tussen 2001 en 2006. Van de Belastingdienst mag iedereen een maximaal pensioen per jaar opbouwen. Het voorwaardelijk pensioen is alleen voor deelnemers die in deze periode niet het maximale pensioen opbouwden.
2. Waarom krijg ik geen extra pensioen, terwijl ik wel premie heb betaald?
De sociale partners van de Verf- en drukinktindustrie besloten dat iedereen premie betaalt voor deze regeling. Ook als werknemers geen aanspraak kunnen maken op het voorwaardelijke pensioen. U krijgt het extra pensioen alleen als u voldoet aan alle voorwaarden in het pensioenreglement. 
3. Krijg ik mijn betaalde premie terug, nu ik geen aanspraak kan maken?
Nee, u krijgt uw betaalde premie niet terug. De sociale partners maakten afspraken over de regeling en premiebetaling. Deze afspraken en de uitwerking hiervan staan in uw cao.
4. Wanneer zie ik mijn extra pensioen op mijn pensioenoverzicht?
Als u recht heeft op het voorwaardelijke pensioen, ziet u dit pensioen op mijnpgbpensioen.nl zodra het onvoorwaardelijk is gemaakt. Daar staat altijd de meest actuele stand van uw pensioen. In het pensioenoverzicht dat u dit jaar van ons krijgt is het bedrag al opgeteld bij uw opgebouwde pensioen. Uiterlijk eind van dit jaar ziet u uw verhoogde pensioen ook op mijnpensioenoverzicht.nl
5. Hoe controleer ik de bedragen op mijn pensioenoverzicht en mijnpgbpensioen.nl?
U controleert het bedrag door het bedrag dat in uw brief over het voorwaardelijk pensioen staat op te tellen bij het bedrag aan opgebouwd pensioen op uw pensioenoverzicht. Het verschil dat u dan overhoudt is uw opgebouwde pensioen in 2019. Dit zou gelijk moeten zijn aan de ‘factor A’ die u onderaan uw pensioenoverzicht vindt. 
6. Wanneer krijg ik het voorwaardelijke pensioen uitgekeerd?
U krijgt dit bedrag samen met uw ‘gewone’ pensioen. Pensioen gaat bij Pensioenfonds PGB standaard in op de 1e van de maand waarin een u uw AOW krijgt. Ruim voor die tijd krijgt u bericht van ons. U kunt er natuurlijk altijd kiezen om eerder of later zijn pensioen in te laten gaan. Dan betalen wij het onvoorwaardelijk gemaakte pensioen dus ook eerder of later uit. Op mijnpgbpensioen.nl berekent u wat eerder of later met pensioen gaan, betekent voor de hoogte van uw pensioen. U kunt het hier ook direct aanvragen. 
7. Krijgt mijn partner ook meer pensioen als ik overlijd?
Ja… Tenminste als uw voorwaardelijke pensioen onvoorwaardelijk is gemaakt. Dan krijgt uw partner ook extra pensioen. Naast extra ouderdomspensioen kopen wij ook 70% partnerpensioen in. 
8. Waar kan ik terecht met mijn overig vragen?
U kunt altijd contact opnemen met onze Klantenservice op . 020 - 5418200 of per e-mail via ks@pensioenfondspgb.nl. Bent u werkgever? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020 - 5418300 of per e-mail via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.