Jouw pensioen naar Pensioenfonds PGB

Vanaf 1 januari 2021 zorgen wij voor je pensioen. Je kreeg over de overstap al informatie van BPF Reiswerk Pensioenen. Wij kijken ernaar uit om goed te zorgen voor je pensioen. Ook begrijpen we het dat je nog vragen hebt over de overstap en over hoe je pensioen er bij ons uitziet. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.

 • Waarom is mijn pensioen bij Pensioenfonds PGB ondergebracht?

  Je vorige pensioenfonds Reiswerk Pensioenen had het al langere tijd financieel moeilijk. Om je pensioen meer perspectief te geven, besloten cao-partijen in de reisbranche dat de toekomstige opbouw van je pensioen vanaf 1 januari 2021 bij Pensioenfonds PGB plaatsvindt. Het bestuur van Reiswerk Pensioenen heeft ook je opgebouwde pensioen tot 1 januari 2021 bij Pensioenfonds PGB ondergebracht. Wil je meer weten over de aanleiding en de oorzaak van de overgang? Kijk dan op website Reiswerk Pensioenen.

 • Waarom wordt mijn pensioen verlaagd?

  Reiswerk Pensioenen liet jou eerder weten dat je pensioen wordt verlaagd. We begrijpen goed dat dit een vervelende mededeling is. De verlaging is helaas nodig om de overgang naar Pensioenfonds PGB mogelijk te maken. Pensioenfonds PGB stond er namelijk, op peildatum 30 november 2020, financieel gezien beter voor dan Reiswerk Pensioenen. Een verlaging voorkomt dat huidige deelnemers bij Pensioenfonds PGB erop achteruitgaan door de overgang. Ook als Reiswerk Pensioenen zelfstandig was gebleven, was een verlaging van de pensioenen op enig moment niet te voorkomen helaas.

  Wil je meer weten over de aanleiding en de oorzaak? Kijk dan op reiswerkpensioenenstopt.nl.

 • Wat voor fonds is Pensioenfonds PGB?

  Pensioenfonds PGB is ontstaan in 1953 in Amsterdam. Dit als gevolg van een fusie tussen 3 pensioenfondsen uit de grafische branche, een branche die zich kenmerkt door een sterk gevoel van samen optrekken en samen zaken regelen. We bedienden vroeger alleen de grafische branche. De afgelopen jaren zijn we veranderd in een fonds voor werknemers en werkgevers uit 16 andere sectoren. Door die groei behalen we kostenvoordelen en zijn er meer mogelijkheden om te beleggen. In de eerste jaren sloten zich vooral bedrijven aan die verwant zijn aan de grafische sector, zoals uitgevers, de kartonnage- en drukinktfabrikanten. In de jaren daarna kwamen er ook andere sectoren bij, waaronder de baggeraars, zeevissers en de bloemen- en plantengroothandel. En nu verwelkomen we dus ook de reisbranche waarin je werkt of gewerkt hebt. We begrijpen als geen ander dat elke branche uniek is met eigen wensen. Daar spelen we op in. Nu en in de toekomst.

 • Wanneer krijg ik meer informatie van Pensioenfonds PGB?

  Ben je werkgever? Dan kreeg je eind december 2020 van ons welkomstcommunicatie. Ben je deelnemer of krijg je een uitkering? Dan kreeg je in januari 2021 meer informatie van ons, waarbij we onszelf even voorstelden. Zodat je weet wat wij voor je kunnen betekenen. En wat je van ons kunt verwachten in de loop van 2021.

 • Hoe is de financiële situatie van Pensioenfonds PGB?

  Aan de dekkingsgraad zie je hoe wij er financieel voor staan. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om de pensioenen uit te betalen. Maar van de overheid moeten pensioenfondsen een buffer hebben. Een hoge dekkingsgraad is dus belangrijk. Onze actuele dekkingsgraad vind je hier.

 • Welke beleggingsresultaten heeft Pensioenfonds PGB de afgelopen jaren behaald?

  Over de afgelopen 10 jaar was het gemiddelde rendement 7,9%. Ons belegd vermogen op 30 september 2021 was € 35,9 miljard. In de tabel zie je de resultaten van de afgelopen 10 jaar.

  ​Jaar

  ​Rendement

  ​2020 ​    6,8%
  ​2019 ​   16,0%
  ​2018 ​    -2,3%
  2017 ​    6,7%
  2016    10,9%
  2015 ​    1,4%
  2014    18,3%
  ​2013 ​    1,7%
  ​2012    13,0%
  2011     6,6%

 • Hoe bouw ik vanaf 1 januari 2021 pensioen op?

  Samen met je werkgever betaal je iedere maand voor je pensioen. Hoeveel dat is, zie je op je loonstrook. Dat was al zo bij Reiswerk Pensioenen en dat is bij ons ook zo. Zo bouw je pensioen op voor je oude dag: het ouderdomspensioen. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW. Dat is de uitkering die je later van de overheid krijgt.

  Je hebt een pensioenregeling waarbij je vooraf weet hoeveel pensioen je later kunt krijgen. Dat noemen we een uitkeringsovereenkomst. Hoeveel pensioen je krijgt, hangt af van 3 dingen. Dit zijn je salaris, hoe lang je meedoet aan de pensioenregeling en de kenmerken van de pensioenregeling. Over de belangrijkste kenmerken van je regeling, ontving je eind februari 2021 informatie van ons. Je ziet dan ook wat de belangrijkste verschillen zijn met je regeling bij Reiswerk Pensioenen. Op mijnpgbpensioen.nl zie je hoe je pensioenregeling eruit ziet. 

 • Wanneer krijg ik informatie over het bedrag dat Reiswerk Pensioenen heeft overdragen?

  In september 2021 ontving je van Reiswerk Pensioenen hierover een brief. Eerder kreeg je te horen dat je deze in juli zou krijgen. Je ontving de informatie dus iets later. Dat kwam omdat Reiswerk Pensioenen en Pensioenfonds PGB de bedragen goed wilden controleren. In de brief die je kreeg, zie je de pensioenaanspraken die zijn overgedragen aan Pensioenfonds PGB. In februari 2022 kreeg je van Pensioenfonds PGB een brief met daarin de bevestiging van de bedragen.

 • Welke bedragen moet ik met elkaar vergelijken?

  Je kreeg in september 2021 jouw laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Reiswerk Pensioenen. Je ziet in de bijlage ‘opgebouwd pensioen’ jouw opgebouwde pensioenbedrag inclusief de korting. Dit bedrag is het opgebouwde pensioen wat is overgedragen aan Pensioenfonds PGB. Dit bedrag moet hetzelfde zijn als het bedrag in de brief die je van ons kreeg in februari 2022. Controleer dit goed.

 • Hoe controleer ik mijn overgedragen pensioen vanuit Reiswerk Pensioenen?

  Het voorbeeld in de toelichting op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Reiswerk Pensioenen is helaas niet correct. Hieronder een juist rekenvoorbeeld van de omzetting van jouw ouderdomspensioen van rekenleeftijd 67 jaar naar rekenleeftijd 68 jaar en de korting die is toegepast. Voor de duidelijkheid: de rekenleeftijd is de leeftijd waarmee we je pensioen berekenen. Dit is niet je pensioenleeftijd.

  Rekenvoorbeeld korting

  • Voor deelnemers die op 1 januari 2021 jonger zijn dan 60 jaar (en nog geen pensioen krijgen), werden de pensioenen verlaagd met 18,18%.

  1. Opgebouwd ouderdomspensioen dat ingaat op 67-jarige leeftijd

  € 2.000,00

  2. Omzetting(svoet) van ouderdomspensioen 67 naar 68

  105,25% (factor 1,0525)

  3. Opgebouwd ouderdomspensioen dat ingaat op 68-jarige leeftijd

  € 2.105,00

  4. Verlagingspercentage

  18,18% (factor 0,8182)

  5. Opgebouwd pensioen per 31-12-2020 inclusief korting

  € 1.722,31

                                  

  • Voor deelnemers die op 1 januari 2021 ouder zijn dan 60 jaar of al pensioen krijgen), werden de pensioenen verlaagd met 9,09%.

  1. Opgebouwd ouderdomspensioen dat ingaat op 67-jarige leeftijd

  € 2.000,00

  2. Omzetting(svoet) van ouderdomspensioen 67 naar 68

  105,25% (factor 1,0525)

  3. Opgebouwd ouderdomspensioen dat ingaat op 68-jarige leeftijd

  € 2.105,00

  4. Verlagingspercentage

  9,09% (factor 0,9091)

  5. Opgebouwd pensioen per 31-12-2020 inclusief korting

   

  € 1.913,66

 • Hoe bereken ik of mijn overgedragen pensioen vanuit Reiswerk Pensioenen klopt?

  Om dit te controleren doe je het volgende:
  1. Pak jouw Uniforme Pensioenoverzichten 2020 en 2021 erbij.
  2. Vermenigvuldig het bedrag aan opgebouwd pensioen van jouw UPO 2020 met de omzettingsvoet: 1,0525.
  3. Tel bij de uitkomst van stap 2 de Factor A 2020 op van jouw UPO 2021.
  4. Vergelijk het totaalbedrag met het bedrag aan opgebouwd ouderdomspensioen dat ingaat op 68-jarige leeftijd.

 • Hoeveel betaal ik voor mijn pensioen?

  Samen met je werkgever betaal je voor jouw pensioen. Dat noemen we premie. De premie is een percentage van het deel van jouw salaris waarover je pensioen opbouwt: de pensioengrondslag. Welk percentage jouw werkgever betaalt en welk percentage jij, zie je hier. Je vindt daar ook beknopte informatie over jouw pensioenregeling. Je ziet op je loonstrookje hoeveel je betaalt.

 • Moet ik iets doen als nieuwe deelnemer?

  In februari 2022 krijg je een overzicht van je overgenomen pensioenbedragen. Dat overzicht kun je vergelijken met het overzicht dat je eerder van Reiswerk Pensioenen kreeg. Op weg naar je pensioen begeleiden we je zo goed mogelijk en ontzorgen we je waar het kan. Op sommige momenten vragen we je om even stil te staan bij je pensioen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in je leven. Denk aan scheiden of als je een nieuwe baan krijgt. Of als je keuzes moet maken voor je pensioen.

 • Kan ik mijn gegevens online bekijken?

  Je pensioen vanaf 1 januari 2021 zie je op mijnpgbpensioen.nl
  Je ziet op mijnpgbpensioen.nl het pensioen dat je bij ons opbouwt vanaf 1 januari 2021. Je logt in met je DigiD. Je ziet hier hoeveel je kunt krijgen als je met pensioen gaat (inclusief AOW). In de pensioenplanner zie je welke keuzes je hebt voor jouw pensioen. Je berekent daar ook wat die keuzes betekenen. Bijvoorbeeld als je eerder wilt stoppen met werken. Of gedeeltelijk met pensioen wilt gaan. Via mijnpgbpensioen.nl geef je ook wijzigingen aan ons door, zoals een nieuw e-mailadres of bankrekeningnummer. Of dat je post digitaal of op papier wilt krijgen. Wil je meedenken in ons klantenpanel? Ook dat geef je door via mijnpgbpensioen.nl.


  Je eerder opgebouwde pensioen bij Reiswerk Pensioenen zie je op mijnpensioenoverzicht.nl
  Je ziet jouw eerder opgebouwde pensioen bij Reiswerk Pensioenen terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Je logt in met jouw DigiD. Je ziet hier de gegevens van 1 januari 2021. Is er na deze datum iets veranderd in jouw persoonlijke situatie? Ben je bijvoorbeeld gescheiden? In dat geval kloppen jouw pensioengegevens mogelijk niet. Vanaf eind 2021 zie je daar wel de actuele gegevens. Je ziet dan ook op mijnpgbpensioen.nl het pensioen dat je via Reiswerk Pensioenen opbouwde en naar ons overkwam.

 • Wat betekent het dat mijn pensioen is omgezet van 67 naar 68?

  Je pensioen is door de Reisbranche omgezet van 67 naar 68 jaar. Het gaat daarbij om de zogenoemde rekenleeftijd (of pensioenrichtleeftijd). Dit heeft geen invloed op de waarde van je pensioen.

  Deze rekenleeftijd hoeft niet hetzelfde te zijn als de leeftijd waarop je met pensioen gaat. Bij Pensioenfonds PGB krijgt je standaard pensioen vanaf de maand waarin je voor het eerst AOW krijgt. Maar je kunt er bij ons ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. De keuze die je daarin maakt, heeft invloed op de hoogte van je pensioen. Als je eerder met pensioen gaat, krijg je minder pensioen. Als je later met pensioen gaat, krijg je meer.

   

 • Hoe ziet mijn pensioenregeling eruit?

  Je vindt hier meer informatie over de pensioenregeling in de sector en de premie die je betaalt in 2021. Uitgebreide informatie over de pensioenregeling op werkgeversniveau (via Pensioen 123) is binnenkort te bekijken op de website. Je krijgt daar eind januari bericht over.

 • Hoe werkt de uniforme pensioenaangifte (UPA)?

  Je kreeg begin februari 2021 een brief van ons, waarin we je in stappen uitleggen wat jij, of je administratiekantoor, moet doen om je administratie op orde te maken. Je leest hier meer over UPA op. Je vindt daar ook de veelgestelde vragen en een handleiding.

 • Wanneer krijg ik een nota?

  Je krijgt een nota op basis van de actuele gegevens die je elke maand via UPA aanlevert. Daarmee is de kans op vervelende verrassingen klein.

 • Kan ik een excedentregeling afsluiten voor mijn werknemers?

  Ja, je kunt bij Pensioenfonds PGB een excedentregeling afspreken. In de basisregeling bouwen je werknemers pensioen op over hun fulltime pensioengevend jaarsalaris tot maximaal € 50.556. In onze excedentregeling bouwen je werknemers ook pensioen op over het salaris boven € 50.556, tot maximaal € 112.189 (bedrag 2021). Wil je weten wat de excedentregeling bij ons kost? Laat het ons weten: wij helpen je graag. Je kunt ons mailen via aansluiting@pensioenfondspgb.nl.

 • Wanneer krijg ik informatie over mijn pensioen bij Pensioenfonds PGB?

  Kreeg je al pensioen van Reiswerk Pensioenen? Dan kreeg je in januari 2021 een brief van ons. In de brief leggen we uit wanneer je pensioen van ons krijgt. Je kreeg ook een specificatie van het pensioen dat je van ons ontvangt.

  In september 2021 kreeg je van Reiswerk Pensioenen hierover een brief. Eerder kreeg je te horen dat je deze in juli zou krijgen. Je ontving de informatie dus iets later. Dat komt omdat Reiswerk Pensioenen en Pensioenfonds PGB de bedragen goed wilden controleren. In de brief die je kreeg, zie je de pensioenaanspraken die zijn overgedragen aan Pensioenfonds PGB. In februari 2022 ontvang je van Pensioenfonds PGB een brief met daarin de bevestiging van de bedragen.

  Wij maken jouw pensioen elke maand rond de 19de aan je over. Valt de 19e in het weekend? Dan betalen wij jouw pensioen de vrijdag ervoor. Wil je weten wanneer we jouw pensioen uitbetalen? Kijk dan hier.

  Vanaf 1 januari 2021 verzorgen wij jouw pensioen. Je ontvangt dan pensioen van ons.

  Nee, je hoeft zelf niets te regelen. Je krijgt automatisch pensioen van ons.

  Je kunt voor vragen of opmerkingen ons contactformulier gebruiken. Bellen of mailen kan ook. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt ons bellen op telefoonnummer: 020 541 82 00 of mailen via: ks@pensioenfondspgb.nl.