Aanmelden

Premie-indicatie

 

 Timeos.PGBSite.Webparts - PremieIndicatie

Premie-indicatie berekenen

Wilt u een indicatie van de premie bij Pensioenfonds PGB voor de door u gewenste pensioenregeling? Vul dan de onderstaande gegevens in. Lukt het niet of heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust:
Pensioenfonds PGB, afdeling nieuwe aansluitingen: tel. 020 753 29 55, email: aansluiting@pensioenfondspgb.nl

De berekening is alleen van toepassing op bedrijven die vrijwillig aansluiten bij PGB. De berekening is niet van toepassing op bedrijven die onder een verplichtstelling vallen die door PGB wordt uitgevoerd.
Het opbouwpercentage voor het Ouderdomspensioen mag u zelf kiezen, maar mag in 2019 (fiscaal) maximaal 1,875% zijn.

Het Partnerpensioen is bij pensioenfonds PGB standaard 70% van het Ouderdomspensioen. U kunt zelf kiezen welk deel van deze 70% op opbouwbasis (= spaarbasis) is verzekerd en welk deel op risicobasis. Het Wezenpensioen is bij PGB standaard verzekerd op risicobasis en bedraagt 14% van het Ouderdomspensioen.

De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid volgt de WIA-klassen. U kunt kiezen tussen 70% premievrijstelling bij de hoogste WIA-klasse en 100% premievrijstelling bij de hoogste WIA-klasse. De premievrijstelling bij de lagere WIA-klassen is recht evenredig hiermee.

De Franchise mag u zelf kiezen, maar moet in 2019 (fiscaal) minimaal € 13.785 zijn.

Het maximum pensioengevend salaris mag u zelf kiezen, maar mag in 2019 (fiscaal) maximaal € 107.593 zijn.

Niet elk bedrijf mag (vrijwillig) aansluiten bij PGB. Of het wel of niet mag, is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten. De officiële benamingen van de bedrijfsactiviteiten staan vermeld op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel door middel van zogenoemde SBI-codes. Deze SBI-code(s), vermeld op het KvK-uittreksel, kunt u hier invullen. Vul alleen de cijfers in, niet de omschrijving. Begint de code met een 0? Vermeld deze 0 dan ook. Heeft het bedrijf meer dan 3 SBI-codes? Vul dan de 3 codes in die het grootste deel omvatten van de werkzaamheden van het bedrijf.
Werknemersgegevens invullenAls u op de link klikt, wordt een Excelbestand geopend waarin u de gegevens van de werknemers kunt invullen. Nadat u het bestand heeft ingevuld, slaat u het bestand op uw computer op. Vervolgens dient u bij de volgende stap ('Ingevulde bestand toevoegen') het bestand toe te voegen.
Bij de vorige stap ('Werknemersgegevens invullen') werd een Excelbestand geopend waarin u de gegevens van de werknemers kon invullen. Als u dat bestand heeft ingevuld en opgeslagen op uw computer, dient u dat ingevulde en opgeslagen bestand nu toe te voegen. Als u nog geen bestand heeft ingevuld en opgeslagen, dient u terug te gaan naar de vorige stap.