Verhoging 2023

Het bestuur van Pensioenfonds PGB besloot in december alle pensioenen te verhogen met 7%. De verhoging gaat in per 1 januari 2023. Lees hieronder de veelgestelde vragen over de verhoging van de pensioenen of bekijk de toelichting van Jochem Dijckmeester. 

 • Hoe is het verhogingspercentage van 7% tot stand gekomen?

  Voor het verhogen van de pensioenen kijken we naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. Daarnaast hebben we bij de berekening van de verhoging gekeken naar de meest actuele dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Ook hebben we rekening gehouden met de overstap die we gaan maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarvoor moeten we als fonds een financiële buffer aanhouden.

 • Ik bouw pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling. Geldt de verhoging ook voor mij?

  Bouw je pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling? Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En door het beleggingsrendement op jouw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van jouw opgebouwde pensioenkapitaal of krijg je al pensioen van ons? Dat pensioen is dan wel verhoogd.

 • Wanneer krijg ik mijn maandspecificatie met de verhogingen?

  Dat hangt af van je communicatievoorkeur.

  Koos je voor digitale post?
  Dan staat jouw maandspecificatie van januari vanaf 25 januari voor je klaar op jouw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Je krijgt hiervan automatisch bericht.

  Koos je voor een papieren maandspecificatie?
  Dan krijg je uiterlijk eind februari jouw maandspecificatie van januari 2023. Wil je jouw specificatie eerder bekijken? Dat kan op jouw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Daar staat vanaf 25 januari jouw maandspecificatie van januari klaar.

 • De verhogingspercentages verschillen nogal per pensioenfonds, hoe kan dat?

  Ieder pensioenfonds maakt zijn eigen afwegingen bij het besluit om de pensioenen te verhogen. Bij dit besluit kijken we naar de dekkingsgraad, onze ambitie en het nieuwe pensioenstelsel en hoe dit uitpakt voor alle generaties. We houden rekening met de eerdere jaren waarin we niet konden verhogen. Maar we moeten ook zorgen dat al onze deelnemers een goed pensioen houden. Ook de jonge deelnemers. Als we nu te veel verhogen, is er een kans dat dit later niet meer kan, of zelfs dat we de pensioenen moeten verlagen, omdat we niet genoeg reserves hebben. De ambitie van Pensioenfonds PGB is een waardevast pensioen voor alle deelnemers. Waardevast betekent dat je pensioen meegroeit met de inflatie.

Toelichting verhoging pensioenen 2023

We nemen je graag mee in ons besluit over de hoogte en de manier van verhogen. Je kan die uitleg bekijken in de vlog van Jochem Dijckmeester.

Verhoging 1 januari 2022

 • Wat betekent de verhoging voor mij op de korte en lange termijn?

  Bij elk besluit bekijkt ons bestuur goed wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. En wat dit betekent voor onze deelnemers: die van ons pensioen krijgen, bij ons opbouwen of bij ons nog hebben staan. Zij kregen er 3% pensioen bij. Dat is over het algemeen goed nieuws. Dat we in 2022 sneller konden verhogen door de nieuwe regels is vooral gunstig voor de deelnemers die al pensioen krijgen. Voor jongere deelnemers die nog pensioen opbouwen, was het naar de toekomst toe iets gunstiger geweest om dit jaar niet te verhogen. Het bestuur heeft dat goed afgewogen. Andere besluiten speelden daar ook een rol bij. Zo besloot ons bestuur in 2021 om de pensioenpremie voor middelloonregelingen in 2022 niet te verhogen. Gunstig voor deelnemers die nu pensioen opbouwen. Het bestuur keek ook bij dit besluit naar de gevolgen voor de verschillende belanghebbenden, de verbeterde financiële situatie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

  Financiële positie
  De verhoging heeft wel gevolgen voor onze financiële situatie. Door de verhoging daalt namelijk onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Door de lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte kleiner om in de toekomst de pensioenen te verhogen. Je kunt het geld namelijk maar één keer uitgeven. De gevolgen van het verhogingsbesluit per leeftijdsgroep staan los van andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de dekkingsgraad. Deze is namelijk, ondanks het verhogingsbesluit, in 2022 flink gestegen. Dit kwam vooral door de gestegen rente.

  In de grafiek hieronder zie je wat de invloed van de verhoging van 3% is op het verwachte pensioen per leeftijdsgroep.

  image3vqs.png