Verhoging 2022

Het bestuur van Pensioenfonds PGB besloot in juli alle pensioenen te verhogen met 2,77%. Deze verhoging komt boven op de eerdere verhoging van 0,23%. Hiermee komt de totale verhoging uit op 3% in 2022. De verhoging gaat in oktober 2022 in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Lees hieronder de veelgestelde vragen over de verhoging van de pensioenen.
 • Waarom zijn de pensioenen met 3% verhoogd vanaf 1 januari 2022?

  Op 31 december 2021 was de beleidsdekkingsgraad 111,5%. Mede door onze verbeterde financiële positie besloot het bestuur in januari 2022 om de pensioenen te verhogen met 0,23%. De verhoging ging in vanaf mei 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

  Door versoepelde wetgeving besloot het bestuur van Pensioenfonds PGB in juli alle pensioenen extra te verhogen met 2,77%. Deze verhoging komt dus boven op de eerdere verhoging van 0,23%. Hiermee komt de totale verhoging uit op 3% in 2022. De extra verhoging van 2,77% gaat in oktober in, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

 • Welke pensioenen zijn verhoogd?

  Heb je een middelloonregeling bij ons?
  De verhoging van 3% geldt voor iedereen die pensioen van ons ontvangt, bij ons opbouwt of nog bij ons heeft staan. 

  Let op: bouw je pas vanaf 2022 pensioen bij ons op? Dan is dit pensioen niet verhoogd.

  Heb je een beschikbare premieregeling bij ons?
  Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En door het beleggingsrendement op jouw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van jouw opgebouwde pensioenkapitaal of krijg je al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen is dan wel verhoogd.

 • Waarom is de verhoging niet meer dan 3%? De prijsstijgingen zijn tenslotte veel hoger dan 3%?

  De eerste verhoging van 0,23% was het maximale wat we begin dit jaar konden doen binnen onze wettelijke ruimte. Vanaf 1 juli zijn de wettelijke regels versoepeld, waardoor pensioenfondsen de pensioenen eerder mogen verhogen dan daarvoor. Onze toeslagregeling om te verhogen kent op dit moment een maximale verhoging van 3%. Daardoor verhoogden we in 2022 de pensioenen nog met maximaal 2,77%.

  Eind dit jaar bekijken we of we de pensioenen in 2023 ook kunnen verhogen. Dat hangt af van onze financiële positie van dat moment. Ondertussen bekijken we of we onze toeslagregeling beter kunnen koppelen aan de daadwerkelijke inflatie. Daarbij houden we de belangen van alle deelnemers goed in de gaten.

 • Ik krijg al pensioen. Wanneer gaat de verhoging in?

  Jouw pensioen is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 0,23%. Dat geldt voor iedereen die pensioen van ons ontvangt, bij ons opbouwt of nog bij ons heeft staan. Krijg je een pensioenuitkering van ons? Dan verhoogden we jouw uitkering in de maand mei. Je kreeg in dezelfde maand ook een nabetaling voor de verhogingen vanaf januari. De extra verhoging van 2,77% gaat in oktober in. Je krijgt dan ook een nabetaling voor dat deel vanaf januari.  

 • Wat heeft deze verhoging te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

  Uiterlijk 1 januari 2027 gelden de regels van het nieuwe pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen). Onderdeel van die regels is dat iedereen pensioenvermogen gaat opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak. Het pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen op en neer. Hierdoor komen straks zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.

  In juni maakte de overheid bekend dat pensioenfondsen vanaf 1 juli 2022 de pensioenen mogen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerder 110%. Met deze versoepelde regels loopt de overheid vooruit op de regels van het nieuwe pensioenstelsel.

 • De pensioenen zijn vanaf 1 januari 2022 verhoogd, terwijl het economisch slechter gaat. Hoe kan dat?

  Aan de hand van onze beleidsdekkingsgraad beslist het bestuur elk jaar of het de pensioenen kan verhogen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om de pensioenen uit te betalen. 

  De financiële markten doen het slecht op dit moment (juli 2022). En dat merken we ook aan onze beleggingen voor de pensioenen. Toch steeg de afgelopen periode onze dekkingsgraad fors. Dat kwam door de gestegen rente. Daardoor hoeven we minder geld in kas te hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De gestegen rente maakte onze beleggingsverliezen meer dan goed. Met als gevolg een hogere beleidsdekkingsgraad. Daardoor konden de pensioenen worden verhoogd.

 • Wat betekent de verhoging voor mij op de korte en lange termijn?

  Bij elk besluit bekijkt ons bestuur goed wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. En wat dit betekent voor onze deelnemers: die van ons pensioen krijgen, bij ons opbouwen of bij ons nog hebben staan. Zij kregen er 3% pensioen bij. Dat is over het algemeen goed nieuws. Dat we dit jaar sneller konden verhogen door de nieuwe regels is vooral gunstig voor de deelnemers die al pensioen krijgen. Voor jongere deelnemers die nog pensioen opbouwen, was het naar de toekomst toe iets gunstiger geweest om dit jaar niet te verhogen. Het bestuur heeft dat goed afgewogen. Andere besluiten speelden daar ook een rol bij. Zo besloot ons bestuur vorig jaar om de pensioenpremie voor middelloonregelingen in 2022 niet te verhogen. Gunstig voor deelnemers die nu pensioen opbouwen. Het bestuur keek ook bij dit besluit naar de gevolgen voor de verschillende belanghebbenden, de verbeterde financiële situatie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

  Financiële positie
  De verhoging heeft wel gevolgen voor onze financiële situatie. Door de verhoging daalt namelijk onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Door de lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte kleiner om in de toekomst de pensioenen te verhogen. Je kunt het geld namelijk maar één keer uitgeven. De gevolgen van het verhogingsbesluit per leeftijdsgroep staan los van andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de dekkingsgraad. Deze is namelijk, ondanks het verhogingsbesluit, in 2022 flink gestegen. Dit kwam vooral door de gestegen rente.

  In de grafiek hieronder zie je wat de invloed van de verhoging van 3% is op het verwachte pensioen per leeftijdsgroep.

  image81nq.png*percentage ten opzichte van een pensioen dat elk jaar maximaal wordt verhoogd (=100%)

  Toelichting:
  Voor gepensioneerden neemt het verwachte pensioen met ongeveer 1% tot 2%-punt toe. Daar staat tegenover dat voor de leeftijdsgroepen 25 jaar en 35 jaar, het verwachte pensioen afneemt met 0,2%-punt. Als nu namelijk geen verhoging was gegeven, kon later juist meer verhoogd worden. Het gaat hier om langjarige doorrekeningen met veel economische scenario’s in de veronderstelling dat het pensioenstelsel blijft zoals het is. Ondertussen wordt in de Tweede Kamer indringend gesproken over wijziging van het stelsel. 

 • Ik bouw pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling. Geldt de verhoging ook voor mij?

  Bouw je pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling? Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En door het beleggingsrendement op jouw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van jouw opgebouwde pensioenkapitaal of krijg je al pensioen van ons? Dat pensioen is dan wel verhoogd.

 • Wanneer krijg ik mijn maandspecificatie met de verhogingen?

  Half juni kreeg je de maandspecificatie van mei 2022. Hierin zie je je nieuwe brutopensioen en de nabetaling van de verhoging van januari tot en met april 2022. Half november krijg je de maandspecificatie van oktober. Hierin zie je je nieuwe brutopensioen en de nabetaling van de extra verhoging van januari tot en met september 2022. 

  De specificatie van mei vind je ook op mijnpgbpensioen.nl. Als je in je communicatievoorkeuren hebt aangegeven digitale post te willen ontvangen, krijg je automatisch bericht als je maandspecificatie van oktober klaarstaat. 

 • Waarom konden de pensioenen in januari maar met 0,23% worden verhoogd?

  In januari was wettelijk gezien alleen een verhoging mogelijk als onze beleidsdekkingsgraad 110% of hoger was. Dit gebeurt in stapjes tot maximaal 2% (bij een beleidsdekkingsgraad van 126%). Deze stapjes zijn afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad. Omdat onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2021 111,5% was, konden we de pensioenen op dat moment met maximaal 0,23% verhogen.

 • Ondanks de eerste verhoging van 0,23% is mijn nettopensioen lager geworden. Hoe komt dat?

  De belasting en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet houden wij elke maand automatisch voor je in. Op de uitkeringsspecificatie die je in juni 2022 van ons kreeg, zie je hoeveel we inhouden op basis van de belastingregels van dit jaar. De inhoudingen betalen we aan de Belastingdienst. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan het zijn dat je ondanks de eerste verhoging van jouw brutopensioen van 0,23%, netto toch minder overhoudt. Daar hebben we als pensioenfonds geen invloed op.