Aanmelden

Dit doe ik

Met jouw hulp regelen wij het pensioen van jouw werknemers zo goed mogelijk.

 

1. Betaal jouw premie op tijd
Het is belangrijk dat je jouw premie op tijd betaalt. Dit is nodig om de pensioenregeling van jouw werknemers goed te kunnen uitvoeren. Met op tijd bedoelen we: vóór de vervaldatum die op de nota staat. Lukt dat door omstandigheden niet? Neemt je dan direct contact met ons op.


 

Je kunt ons bellen op : 020 702 43 16
Of mail ons via      : finance@pensioenfondspgb.nl

 

2. Stuur jouw pensioengegevens correct, volledig en op tijd via UPA
Je of jouw administratiekantoor stuurt iedere maand, of iedere 4 weken, jouw pensioengegevens naar ons. Dat noemen we jouw pensioenaangifte. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. Je stuurt jouw pensioengegevens via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Indienst- en uitdiensttredingen hoef je dus niet apart aan ons door te geven.    

 
Met de loongegevens berekenen wij jouw premie, maar óók hoeveel pensioen(kapitaal) jouw werknemers opbouwen. Daarom is het belangrijk dat je jouw gegevens via UPA correct, volledig en op tijd aan ons opstuurt. Dan kunnen wij er voor zorgen dat jouw werknemers juist en tijdig geïnformeerd worden over hun pensioen. 

Wat je aan ons doorgeeft via UPA én wat je in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof) nog meer moet doen, lees je op onze UPA-pagina.

3. Informeer jouw werknemers over hun pensioenregeling

Het is belangrijk dat jouw (nieuwe) werknemers weten dat ze pensioen bij ons opbouwen. En dat ze weten hoe hun pensioenregeling er uit ziet en welke keuzes ze zelf hebben. Ze lezen dit op een begrijpelijke manier in hun Pensioen 1-2-3. Wijs jouw werknemers ook op deze pagina. Ook handig om te weten: op mijnpgbpensioen.nl zien jouw werknemers eenvoudig hoe hun pensioen ervoor staat.

 

4. Informeer jouw werknemers bij veranderingen
Sommige veranderingen in het leven van jouw werknemers hebben invloed op hun pensioen. Je weet vaak eerder van die veranderingen af dan wij. Het is daarom belangrijk dat je jouw werknemers op die momenten informeert.  Je ziet op deze pagina om welke veranderingen het gaat.