Aanmelden

Dit doe ik

Met uw hulp regelen wij het pensioen van uw werknemers zo goed mogelijk.

 

1. Betaal uw premie op tijd
Het is belangrijk dat u uw premie op tijd betaalt. Dit is nodig om de pensioenregeling van uw werknemers goed te kunnen uitvoeren. Met op tijd bedoelen we: vóór de vervaldatum die op de nota staat. Lukt dat door omstandigheden niet? Neemt u dan direct contact met ons op.


 

U kunt ons bellen op : 020 702 43 16
Of u mailt ons via      : finance@pensioenfondspgb.nl

 

2. Stuur uw pensioengegevens correct, volledig en op tijd via UPA
U of uw administratiekantoor stuurt iedere maand, of iedere 4 weken, uw pensioengegevens naar ons. Dat noemen we uw pensioenaangifte. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. U stuurt uw pensioengegevens via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Indienst- en uitdiensttredingen hoeft u dus niet apart aan ons door te geven.    

 
Met de loongegevens berekenen wij uw premie, maar óók hoeveel pensioen(kapitaal) uw werknemers opbouwen. Daarom is het belangrijk dat u uw gegevens via UPA correct, volledig en op tijd aan ons opstuurt. Dan kunnen wij er voor zorgen dat uw werknemers juist en tijdig geïnformeerd worden over hun pensioen. 

Wat u aan ons doorgeeft via UPA én wat u in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof) nog meer moet doen, leest u op onze UPA-pagina.

3. Informeer uw werknemers over hun pensioenregeling

Het is belangrijk dat uw (nieuwe) werknemers weten dat ze pensioen bij ons opbouwen.  En dat ze weten hoe hun pensioenregeling er uit ziet en welke keuzes ze zelf hebben. Ze lezen dit op een begrijpelijke manier in hun Pensioen 1-2-3. Wijs uw werknemers ook op deze pagina. Ook handig om te weten: op mijnpgbpensioen.nl zien uw werknemers eenvoudig hoe hun pensioen ervoor staat.

 

4. Informeer uw werknemers bij veranderingen
Sommige veranderingen in het leven van uw werknemers hebben invloed op hun pensioen. U weet vaak eerder van die veranderingen af dan wij. Het is daarom belangrijk dat u uw werknemers op die momenten informeert. U ziet op deze pagina om welke veranderingen het gaat.