Aanmelden

Pensioenaangifte met UPA

Bouwen uw medewerkers pensioen bij ons op? Dan stuurt u of uw administratiekantoor iedere maand, of iedere 4 weken, uw pensioengegevens naar ons. Dat noemen we uw pensioenaangifte. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. U stuurt uw pensioengegevens via UPA.  

  

 

 

 

 

 

Wat is UPA en hoe werkt het?
UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte. Dat is de standaard om direct vanuit het salarispakket pensioengegevens door te geven. Dat doet u elke maand, of iedere 4 weken. Dit noemen we uw maandelijkse pensioenaangifte. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. Indienst- en uitdiensttredingen hoeft u dus niet apart aan ons door te geven. U krijgt direct een automatische terugkoppeling van ons in uw softwarepakket.

Verschillen de gegevens in uw pensioenaangifte met de gegevens in onze administratie? Dan ziet u welke gegevens afwijken en kunt u een nieuwe aangifte doen. Op basis van uw pensioenaangifte krijgt u vervolgens een nota.

Stuurt u voor de eerste keer een UPA-bericht in? Dan controleren wij uw UPA-bericht ook nog handmatig. Mochten hier bevindingen uitkomen, dan nemen wij contact me u op


Bekijk ons filmpje
In 1 minuut krijgt u een beeld van wat UPA inhoudt.

 

Voordat u via UPA uw pensioenaangifte kunt doen, bereidt u uw administratie voor. Tenminste… als u zelf uw administratie doet. Of als u een administratiekantoor bent. Dat doet u in een aantal stappen. Eén van de stappen is dat de softwareontwikkelaar van uw salarispakket samen met u het salarispakket aanpast. Dat is nodig om het mogelijk te maken om rechtstreeks vanuit het salarispakket gegevens aan ons te sturen.

Heeft u uw administratie uitbesteed? Dan hoeft u niets te doen.


Heeft u uw administratie gereed gemaakt voor UPA? Dan bent u klaar om uw pensioengegevens via UPA aan ons door te sturen. Oftewel, u kunt UPA-berichten sturen. Dat doet u iedere maand of iedere 4 weken.

Wat doe ik in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof, AOW, stagiaires)?
Als uw werknemer ouderschapsverlof heeft
Een veel voorkomende bijzondere situatie is ouderschapverlof. 

Wat geeft u door via UPA?
U geeft het aantal pensioengevende uren en het regelingloon op basis van de feitelijke situatie via UPA aan ons door. 

Voorbeeld: uw medewerker heeft een regelingloon van € 2.500 en een contract van 40 uur per week (en dus 173,33 uur per maand). Vanaf 1 maart neemt uw medewerker 1 dag per week ouderschapsverlof op. U geeft vanaf 1 maart het regelingloon en het aantal uren door op basis van 80%. U geeft dus € 2.000 regelingloon en 138,67 uren door. Goed om te weten: de contract- en normuren in uw salarispakket hoeft u niet aan te passen. 

Wat moet u nog meer doen?
Voor het aanmelden, afmelden en wijzigen van ouderschapsverlof vult u een bestand in. Heeft u het ingevuld? Dan kunt u het uploaden op mijnpgbdesk.nl (u klikt op Informatie en dan Bestandsuitwisseling). Doet u dit binnen een maand nadat iets gewijzigd is. Let op: dit gaat dus niet via UPA.

Let op: Heeft u een primo-regeling? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf heeft in de sector Verf- en Drukinktindustrie? Pas dan alleen de pensioengevende uren aan. Het regelingloon blijft gelijk.

Ook in de volgende gevallen moet u iets extra's regelen:
Werknemers die de AOW-leeftijd bereiken
Aanvullend partnerpensioen (APP)
Oproepkrachten
Loondoorbetaling tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid
Verlof
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
Stagiaires
Gemoedsbezwaarden
Werktijdvermindering / levensfasebeleid
(Tijdelijk) geen personeel in dienst
Ouderschapsverlof (OSV)
Individuele ANW-verzekering
Netto partnerpensioen
Wat u in deze gevallen moet doen, leest u in de handleiding. 
Veelgestelde vragen over UPA
Ben ik verplicht om mijn gegevens via UPA aan te leveren?
Ja, dat is verplicht. Als iedereen zijn gegevens op dezelfde manier aanlevert, is onze pensioenadministratie namelijk sneller en efficiënter.      
Ik doe mijn administratie zelf, maar heb geen salarispakket. Wat moet ik doen?
Zo doet u aangifte
 


Zo stapt u over van het UPA aangifte programma 2021 naar de online aangifte

 Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op


Ik wil een ander administratiekantoor machtigen. Hoe doe ik dat?
U leest in de 'Instructie wijziging UPA-machtiging' hoe u uw machtiging wijzigt. 
Wat zijn de voordelen van UPA?
UPA heeft voordelen voor u én voor uw werknemers:

1. Uw pensioenadministratie kost minder tijd
    Dat komt omdat u (of uw administratiekantoor) de gegevens rechtstreeks vanuit het salarispakket
    aan ons doorgeeft. Het opsturen van aparte jaarloongegevens is dus niet meer nodig. Apart
    werknemers in- en uit dienst melden hoeft ook niet meer.

2. U krijgt facturen op basis van actuele gegevens
    U krijgt facturen op basis van actuele informatie. Daarmee is de kans op vervelende verrassingen een
    stuk kleiner.

3. Uw werknemers hebben een actueel overzicht van hun pensioen
     Op mijnpgbpensioen.nl hebben uw werknemers toegang tot hun pensioengegevens. Deze gegevens
     werken wij elke maand bij. Dat doen wij aan de hand van de gegevens die wij van u (of uw
     administratiekantoor) krijgen.

Wij houden dit overzicht zo actueel mogelijk. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Dan belt u ons op : 020 541 83 00
Of u mailt ons via  : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl
Heeft u vragen over UPA?
Wij helpen u graag. U kunt ons UPA-team bellen op 020 541 83 00 of mailen via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.