Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Controle loon- en dienstverbandgegevens

Pensioenfonds PGB is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarom heeft het bestuur van Pensioenfonds PGB besloten periodiek zogenaamde looncontroles uit te voeren op de juistheid en volledigheid van dienstverbandgegevens. Dit geldt voor alle bij Pensioenfonds PGB aangesloten werkgevers. Het is belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers dat van alle werknemers de juiste gegevens bekend zijn. Looncontroles maken inzichtelijk of alle werknemers bekend zijn, of zij het juiste pensioenbedrag opbouwen en of het premiebedrag correct is.
 
Looncontroles worden eens in de drie tot zeven jaar uitgevoerd door een medewerker van Pensioenfonds PGB. Meestal vindt de controle plaats op basis van een opgevraagd digitaal gegevensbestand. Werkgevers met 20 of meer werknemers kunnen worden benaderd voor een bezoek. Dit bezoek duurt ongeveer een halve dag.
 
Als uit de controle verschillen naar voren komen, worden die in overleg met de werkgever door Pensioenfonds PGB aangepast. Dit kan leiden tot een premiecorrectie. Ook kunnen eventuele misverstanden over een juiste wijze van aanlevering van deelnemersgegevens aan het licht komen en verholpen worden. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de pensioenuitvoering in de toekomst. ​