Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Arbeidsongeschiktheidspensioen

Meer financiële zekerheid voor uw werknemer als hij/zij arbeidsongeschikt wordt.

Is uw werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij/zij een WIA-uitkering van UWV. Hoe hoog die uitkering is, hangt af van:
- het percentage dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, én;
- het salaris waarover het UWV de uitkering berekent, tot een maximum van € 54.617 (bedrag 2018).

Dat betekent dat werknemers met een inkomen hoger dan € 54.617 er flink op achteruit gaan als ze arbeidsongeschikt worden. U kunt bij ons arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren voor het inkomen boven deze grens. Dat heet een WIA-Excedentpensioen.

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt uw werknemer?
Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 70% van het inkomen boven de € 54.617.
Bij het berekenen van het arbeidsongeschiktheidspensioen, gaan wij uit van deze tabel:

​Arbeidsongeschikt​Hoogte WIA-Excedentpensioen
​minder dan 35%0​%
​35% tot 45%​40%
​45% tot 55%​50%
​55% tot 65%​60%
​65% tot 80%​72,5%
​80% tot 100%​100%


Stel: uw werknemer verdient € 80.000 en wordt voor 45 tot 55% arbeidsongeschikt. Dan krijgt hij van ons:
(€ 80.000 - € 54.617) x 50% x 70% = € 8.884,05 bruto per jaar. Wij verhogen dit pensioen elk jaar met 1,5%.

Let op: Is uw werknemer minder of niet meer arbeidsongeschikt? Dan verandert of stopt zijn arbeidsongeschiktheidspensioen. Het pensioen stopt ook als uw werknemer AOW krijgt.

Wat zijn de kosten?
U betaalt per werknemer 1,6% van het salaris boven de € 54.617 (bedrag 2018). Deze kosten kunt u delen met uw werknemers. Voorwaarde is wel dat u dit collectief voor al uw werknemers afspreekt. Maar uw werknemers kunnen dit zelf ook individueel bij ons aanvragen.

Zo regelt u arbeidsongeschiktheidspensioen
Bent u geïnteresseerd in een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw werknemers? Neem dan contact met ons op. Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

U kunt ons bellen op  : 020 541 83 00
Of u mailt ons via       : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl

 

 


 

Arbeidsongeschikt; Wia