Aanmelden

Partnerpensioen boven de € 110.111

Meer financiële zekerheid voor de partner als uw werknemer meer verdient dan € 110.111.

Heeft u werknemers in dienst die meer verdienen dan € 110.111 (bedrag 2020)? Dan bouwen zij bij Pensioenfonds PGB geen pensioen op over hun salaris boven dit bedrag. Overlijdt uw werknemer? Dan gaan wij bij de berekening van het partnerpensioen ook uit van een salaris van maximaal € 110.111. Dit geldt ook voor het wezenpensioen voor achterblijvende (eventueel nog studerende) kinderen. Via onze Netto Partnerpensioen Plusverzekering kunt u extra partner- en wezenpensioen voor uw werknemers regelen. Als aanvulling op het pensioen in de bestaande pensioenregeling.


Wat is een nettopensioenregeling?
Uw werknemers betalen pensioenpremies over het brutosalaris. Dus vóór aftrek van de inkomstenbelasting en premies. Daardoor betalen ze minder belasting en is het aantrekkelijk om mee te doen aan een pensioenregeling. Uw werknemers betalen pas belasting over hun pensioen als dit wordt uitgekeerd. Sinds 2015 kan je niet meer fiscaal voordelig pensioen opbouwen over een fulltime jaarsalaris boven de € 110.111 (bedrag 2020).


Daarom hebben wij voor het partner- en wezenpensioen een nettopensioenregeling. Dit pensioen komt bovenop het bestaande partner- en wezenpensioen uit de basisregeling. In deze nettopensioenregeling bouwen uw werknemers die een salaris hebben boven de € 110.111 bruto per jaar (bedrag 2020) extra pensioen op voor hun partner als ze komen te overlijden. De premies hiervoor betalen uw werknemers zelf over het nettosalaris.


 Hoe werkt de Netto Partnerpensioen Plusverzekering?
• U sluit de regeling af voor al uw werknemers met een fulltime salaris boven de € 110.111. U betaalt per
  werknemer 0,7% premie over het salaris boven € 110.111. Maar uw werknemers zijn alleen verzekerd als:
- zij zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben;
- zij een samenlevingscontract hebben en hun partner bij ons is aangemeld.


• U houdt de premie in op het nettosalaris van uw werknemers. Deze premie is niet aftrekbaar van de belasting.

• Uw werknemers zijn alleen verzekerd voor het extra partnerpensioen zolang zij bij u werken. Gaan ze uit dienst of
  met pensioen? Dan stopt hun verzekering voor het extra partnerpensioen.

• Als uw werknemer overlijdt, dan krijgt zijn of haar partner het extra nettopartnerpensioen levenslang bovenop het
  partnerpensioen uit de basisregeling. Een voorbeeldberekening hiervan vindt u hieronder.

• Wij verhogen een ingegaan nettopartnerpensioen elk jaar met 1,5%.

• De maximale netto uitkering per jaar bedraagt € 150.000


• Kinderen van uw werknemers zijn automatisch meeverzekerd voor wezenpensioen. Zij krijgen een extra
  wezenpensioen tot hun 18e verjaardag. Of tot hun 27e, als ze nog meer dan 18 uur per week studeren of een
  beroepsopleiding volgen. Wij betalen dit uit aan maximaal 5 kinderen. Bij meer kinderen verdelen we het
  wezenpensioen over alle kinderen. Het extra wezenpensioen krijgen zij bovenop het wezenpensioen dat zij uit de
  basisregeling krijgen.

• Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan blijft uw werknemer verzekerd voor het extra partnerpensioen. Wij
   betalen de premie voor het deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is.


Rekenvoorbeeld:

Stel: uw werknemer verdient al jaren € 150.000 per jaar. Dan is het salaris dat meetelt voor het Netto Partnerpensioen Plus: € 150.000 - € 110.111 = € 39.889.
 
Hoe hoog het nettopartnerpensioen is, hangt af van hoeveel jaar uw werknemer al meedoet aan deze regeling, plus het aantal jaar dat hij nog kán meedoen tot zijn 68e.

Stel: deze werknemer is geboren in 1979 (en zou in 2047 dus 68 jaar geworden zijn). Als hij vanaf 2015 meedoet in de Netto Partnerpensioen Plusregeling, is het aantal verzekerde jaren 2047 - 2015 = 32 jaar. Het toptarief inkomstenbelasting is 49,50% (2020).

Overlijdt deze werknemer? Dan wordt het nettopartnerpensioen: € 8.460. Dit bedrag is als volgt berekend:
€ 39.889 x 1,875% x 70% x 32 jaar x (1-49,50%) = € 8.460
 
De partner van uw werknemer krijgt dit bedrag elk jaar, zolang hij of zij leeft.
Het gaat hier om een nettopensioen: er hoeft dus geen belasting meer over betaald te worden.

Heeft uw werknemer kinderen? Dan krijgen zij een nettowezenpensioen van 20% van dit bedrag, bovenop het wezenpensioen in de bestaande pensioenregeling.

Zo regelt u nettopartnerpensioen

Bent u geïnteresseerd in een Netto Partnerpensioen Plusverzekering voor uw werknemers? Of heeft u vragen over onze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

U kunt ons bellen op  : 020 541 83 00
Of u mailt ons via       : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl