Aanmelden

Extra partnerpensioen voor uw werknemers

Meer financiële zekerheid voor de partner als uw werknemer overlijdt.

Standaard is in al onze pensioenregelingen het partnerpensioen voor 70% verzekerd op risicobasis. Uw werknemers zijn daarmee verzekerd bij overlijden, zolang zij nog bij u werken. Een eventueel achterblijvende partner krijgt daarmee 70% van het ouderdomspensioen dat de werknemer had kunnen opbouwen tot AOW-datum. Maar zodra een werknemer uit dienst gaat, of met pensioen gaat, vervalt deze verzekering. Komt uw werknemer te overlijden nadat hij uit dienst is gegaan. En is het partnerpensioen alleen op risicobasis verzekerd? Dan is er geen uitkering voor de partner. Daarom kunt u bij ons ook (extra) opbouw van het partnerpensioen regelen. 

U kunt extra partnerpensioen regelen als u een middelloonregeling heeft. Voorwaarde is wel dat het op te bouwen partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen is. En dat u dit collectief voor uw werknemers afspreekt.

 

U heeft 2 keuzes voor de opbouw van extra partnerpensioen

Afhankelijk van uw pensioenregeling kunt u 2 keuzes maken:
1. Uw werknemers kunnen 35% extra partnerpensioen opbouwen.
2. Uw werknemers kunnen 70% extra partnerpensioen opbouwen.

Afhankelijk van het percentage dat u kiest, zetten wij ieder jaar 35% of 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen opzij. In tegenstelling tot de risicoverzekering, blijft dit geld ook beschikbaar zodra een werknemer uit dienst gaat, of met pensioen gaat. Een werknemer kan dit geld op de datum dat de werknemer met pensioen gaat zelf uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

 

Zo regelt u extra partnerpensioen

Bent u geïnteresseerd in de opbouw van extra partnerpensioen voor uw werknemers? Neem dan contact met ons op. Dan berekenen wij de kosten voor u.
Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

U kunt ons bellen op : 020 541 83 00
Of u mailt ons via      : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl