Aanmelden

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Meer financiële zekerheid voor uw werknemer als hij/zij arbeidsongeschikt wordt.

Is uw werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij/zij een WIA-uitkering van UWV. Hoe hoog die uitkering is, hangt af van:
- het percentage dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, én;
- het salaris waarover het UWV de uitkering berekent, tot een maximum van € 58.311 (bedrag 2021).

Dat betekent dat werknemers met een inkomen hoger dan € 58.311 er flink op achteruit gaan als ze arbeidsongeschikt worden. U kunt bij ons arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren voor het inkomen boven deze grens. Dat heet een WIA-Excedentpensioen.

 

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt uw werknemer?
Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 70% van het inkomen boven de € 58.311.
Bij het berekenen van het arbeidsongeschiktheidspensioen, gaan wij uit van deze tabel:

  

Mate van arbeidsongeschiktheid​UitkeringspercentageHoogte WIA-Excedentpensioen
​minder dan 35%0​%0%
​35% tot 45%​40%​40% * 70% = 28%
​45% tot 55%​50%​50% * 70% = 35%
​55% tot 65%​60%​60% * 70% = 42%
​65% tot 80%​72,5%​72,5% * 70% = 50,75%
​80% tot 100%​100%​100% * 70% = 70%


Stel: uw werknemer verdient € 80.000 en wordt voor 45 tot 55% arbeidsongeschikt. Dan krijgt hij van ons:
(€ 80.000 - € 58.311) x 50% x 70% = € 7.591,15 bruto per jaar. Wij verhogen dit pensioen elk jaar met 1,5%.

Let op: Is uw werknemer minder of niet meer arbeidsongeschikt? Dan verandert of stopt zijn arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV. Het pensioen stopt ook als uw werknemer AOW krijgt.

 

Wat zijn de kosten?
U betaalt per werknemer 1,4% van het salaris boven de € 58.311 (bedrag 2021). Deze kosten kunt u delen met uw werknemers. Voorwaarde is wel dat u dit collectief voor al uw werknemers afspreekt.

 

Zo regelt u arbeidsongeschiktheidspensioen
Bent u geïnteresseerd in een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw werknemers? Neem dan contact met ons op. Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

U kunt ons bellen op  : 020 541 83 00
Of u mailt ons via       : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl