Aanmelden

Vrijwillig aansluiten

Wilt u het pensioen voor uw werknemers goed regelen? En hebben de sociale partners in uw sector geen afspraken gemaakt over een verplichte aansluiting bij ons of een ander pensioenfonds? Dan bent u in veel gevallen welkom bij Pensioenfonds PGB! U bepaalt zelf (of samen met een adviseur) welke pensioenregeling het beste bij u en uw werknemers past. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn en hoe u zich aanmeldt. Uw eerste keuze: middelloonregeling óf beschikbare premieregeling
De eerste keuze die u maakt, is het soort pensioenregeling. Wij bieden 2 soorten regelingen aan. Een middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. Hieronder leest u de kenmerken van deze regelingen. 


​Middelloonregeling 
​Beschikbare premieregeling
​Bij een middelloonregeling bouwen uw werknemers een (min of meer) gegarandeerd pensioen bij ons op voor hun oude dag. Uw werknemers weten direct hoeveel pensioen zij later kunnen krijgen.

Zij bouwen elk jaar een deel van hun pensioen op. Al die stukjes samen vormen hun uiteindelijk pensioen. Gaat uw werknemer met pensioen? Dan krijgt hij of zij een levenslang pensioen van ons. Dit pensioen kan nog wel veranderen als het economische heel goed, of juist heel slecht gaat.  

​Bij een beschikbare premieregeling weten uw werknemers niet direct hoeveel pensioen zij later kunnen krijgen. Wij beleggen de premie die u en uw werknemer betalen. Uw werknemers profiteren zo direct van goede beleggingsresultaten, maar beleggingsresultaten kunnen ook negatief zijn. Het totaal van de premies en de beleggingsresultaten vormen het pensioenkapitaal van uw werknemer. 

Uw werknemers kiezen zelf hoe risicovol het pensioenkapitaal wordt belegd. 
​De premie die we vragen voor de pensioenopbouw is voor al uw werknemers gelijk. De premie kan elk jaar omhoog of omlaag. Dit is onder andere afhankelijk van de rente.​De premie voor een beschikbare premieregeling is voor een jongere werknemer lager dan voor een oudere. Het kapitaal van een jongere werknemer kan namelijk nog veel langer belegd worden. Ook kunnen we wat meer risico nemen bij jongere werknemers. Voor u als werkgever zijn de kosten voor de regeling daardoor wel voorspelbaarder.
Wat is er standaard nog meer voor uw werknemers geregeld?
- Partner- en wezenpensioen voor de nabestaanden als uw werknemer overlijdt.
- Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor bouwt uw werknemer nog steeds pensioen op als hij arbeidsongeschikt wordt, maar betaalt Pensioenfonds PGB de kosten van deze opbouw.

​Kiest u voor een middelloonregeling? Dan maakt u nog een aantal keuzes. Bekijk onze brochure voor de keuzes, of neem contact met ons op. U kunt ons bellen op 020 - 541 83 00 of een e-mail sturen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl. We bespreken graag met u de mogelijkheden.
​Kiest u voor een beschikbare premieregeling? Dan maakt u nog een aantal keuzes. Bekijk onze brochure voor de keuzes, of neem contact met ons op. U kunt ons bellen op 020 - 541 83 00 of een e-mail sturen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl. We bespreken graag met u de mogelijkheden.

 

Bent u pensioenadviseur of weet u al wat voor regeling u wilt afsluiten? 
Dan bekijkt u onze Productencatalogus. Hierin staan alle mogelijkheden en technische specificaties uitgelegd.

Wilt u een offerte?
Dat kan! We begrijpen namelijk dat het lastig is een keuze te maken zonder dat u concreet ziet wat het betekent voor u en uw werknemers. Om u meer inzicht te geven, maken wij graag een duidelijke en overzichtelijke berekening voor u. 


Om de berekening te maken, stuurt u een e-mail naar aansluiting@pensioenfondspgb.nl.
- U vermeldt het KVK-nummer van uw bedrijf. 
- U geeft aan of u geïnteresseerd bent in een middelloonregeling of in een premieregeling.
- U stuurt als bijlage een actueel, anoniem Excel-bestand met daarin de volgende gegevens van uw werknemers:
- de geboortedatum;
- het geslacht;
- het fulltime (pensioengevend) jaarsalaris; en
- het parttimepercentage

Wij maken dan een berekening waarbij u zelf ‘aan de knoppen kunt draaien’. U ziet u dan meteen hoeveel premie u betaalt voor een pensioenregeling. En hoeveel een aanpassing in deze regeling betekent voor de premie. U kunt deze  berekening ook naar uw werknemers (-vertegenwoordiging), OR of vakbonden sturen. 

 Inhoudseditor