Aanmelden

Vrijwillig aansluiten

Wil je het pensioen voor jouw werknemers goed regelen? En hebben de sociale partners in jouw sector geen afspraken gemaakt over een verplichte aansluiting bij ons of een ander pensioenfonds? Dan ben je in veel gevallen welkom bij Pensioenfonds PGB! Je bepaalt zelf (of samen met een adviseur) welke pensioenregeling het beste bij jou en jouw werknemers past. Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe je je aanmeldt. Je eerste keuze: middelloonregeling óf beschikbare premieregeling
De eerste keuze die je maakt, is het soort pensioenregeling. Wij bieden 2 soorten regelingen aan. Een middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. Hieronder lees je de kenmerken van deze regelingen. 


​Middelloonregeling 
​Beschikbare premieregeling
​Bij een middelloonregeling bouwen jouw werknemers een pensioen bij ons op voor hun oude dag. Jouw werknemers weten direct hoeveel pensioen zij later kunnen krijgen.

Zij bouwen elk jaar een deel van hun pensioen op. Al die stukjes samen vormen hun uiteindelijk pensioen. Gaat jouw werknemer met pensioen? Dan krijgt hij of zij een levenslang pensioen van ons. Dit pensioen kan nog wel veranderen als het economisch heel goed, of juist heel slecht gaat.  

​Bij een beschikbare premieregeling weten jouw werknemers niet direct hoeveel pensioen zij later kunnen krijgen. Wij beleggen de premie die jij en jouw werknemer betalen. Jouw werknemers profiteren zo direct van goede beleggingsresultaten, maar beleggingsresultaten kunnen ook negatief zijn. Het totaal van de premies en de beleggingsresultaten vormen het pensioenkapitaal van jouw werknemer. 

Jouw werknemers kiezen zelf hoe risicovol het pensioenkapitaal wordt belegd. 
​De premie die we vragen voor de pensioenopbouw is voor al jouw werknemers gelijk. De premie kan elk jaar omhoog of omlaag. Dit is onder andere afhankelijk van de rente.​De premie voor een beschikbare premieregeling is voor een jongere werknemer lager dan voor een oudere. Het kapitaal van een jongere werknemer kan namelijk nog veel langer belegd worden. Ook kunnen we wat meer risico nemen bij jongere werknemers. Voor jou als werkgever zijn de kosten voor de regeling daardoor wel voorspelbaarder.
Wat is er standaard nog meer voor jouw werknemers geregeld?
- Partner- en wezenpensioen voor de nabestaanden als jouw werknemer overlijdt.
- Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor bouwt jouw werknemer nog steeds pensioen op als hij arbeidsongeschikt wordt, maar betaalt Pensioenfonds PGB de kosten van deze opbouw.

​Kies je voor een middelloonregeling? Dan maak je nog een aantal keuzes. Bekijk onze brochure voor de keuzes, of neem contact met ons op. Je kunt ons bellen op 020 - 541 83 00 of een e-mail sturen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl. We bespreken graag met jou de mogelijkheden.
​Kies je voor een beschikbare premieregeling? Dan maak je nog een aantal keuzes. Bekijk onze brochure voor de keuzes, of neem contact met ons op. Je kunt ons bellen op 020 - 541 83 00 of een e-mail sturen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl. We bespreken graag met jou de mogelijkheden.

 

Ben je pensioenadviseur of weet je al wat voor regeling je wilt afsluiten? 
Vraag dan onze Productencatalogus op. Hierin staan alle mogelijkheden en technische specificaties uitgelegd. Je stuurt hiervoor een e-mail naar: aansluiting@pensioenfondspgb.nl.

Wil je een offerte?
Dat kan! We begrijpen namelijk dat het lastig is een keuze te maken zonder dat je concreet ziet wat het betekent voor jou en jouw werknemers. Om je meer inzicht te geven, maken wij graag een duidelijke en overzichtelijke berekening voor jou. 


Om de berekening te maken, stuur je een e-mail naar aansluiting@pensioenfondspgb.nl.
- Je vermeldt het KVK-nummer van jouw bedrijf. 
- Je geeft aan of je geïnteresseerd bent in een middelloonregeling of in een premieregeling.
- Je stuurt als bijlage een actueel, anoniem Excel-bestand met daarin de volgende gegevens van
        jouw werknemers:
- de geboortedatum;
- het geslacht;
- het fulltime (pensioengevend) jaarsalaris; en
- het parttimepercentage

Wij maken dan een berekening waarbij je zelf ‘aan de knoppen kunt draaien’. Je ziet dan meteen hoeveel premie je betaalt voor een pensioenregeling. En hoeveel een aanpassing in deze regeling betekent voor de premie. Je kunt deze  berekening ook naar jouw werknemers (-vertegenwoordiging), OR of vakbonden sturen. 

 Inhoudseditor