Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Vrijstelling deelname

In sommige situaties kunt u een vrijstelling krijgen van verplichte deelname. Op deze pagina leest u in welke situaties u een vrijstelling kunt krijgen en hoe u dat regelt.

In welke situaties kan ik een vrijstelling krijgen?
Er zijn situaties waarbij u volgens de wet recht heeft op een vrijstelling. Ook zijn er situaties waarbij u vrijwillig een vrijstelling kunt krijgen.

Wettelijke redenen voor een vrijstelling
- U had al minimaal 6 maanden een pensioenregeling voordat de regeling in uw sector verplicht werd.
- U maakt deel uit of gaat deel uitmaken van een concern met een eigen pensioenregeling.
- Uw bedrijf heeft een eigen cao en pensioenregeling.
- Onze beleggingsresultaten zijn onvoldoende.

Vrijwillige vrijstelling
U vindt de voorwaarden voor vrijwillige vrijstelling in het reglement voor vrijstelling van verplichte deelneming en premiebetaling. Komt u in aanmerking voor vrijwillige vrijstelling? Dan kunt u uw verzoek sturen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Daarvoor neemt u contact met ons op. Welke informatie wij nodig hebben, hangt namelijk af van de reden waarom u een vrijstelling aanvraagt. Het bestuur beslist of u wel of geen vrijstelling krijgt.

U kunt ons bellen op : 020 541 83 00
Of u stuurt een e-mail naar : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.