Aanmelden

Vrijstelling deelname pensioenregeling

In sommige situaties kunt u een vrijstelling krijgen van verplichte deelname aan de pensioenregeling van uw sector. Op deze pagina leest u in welke situaties u een vrijstelling kunt aanvragen en hoe u dat doet.


 

In welke situaties kan ik een vrijstelling aanvragen?
Er zijn situaties waarbij u volgens de wet vrijstelling kunt krijgen. U moet dan wel een eigen pensioenregeling hebben die minstens gelijkwaardig is aan de verplichte pensioenregeling van uw sector.

Wettelijke redenen voor een vrijstelling
U had al minimaal 6 maanden een pensioenregeling voor de datum waarop sociale partners in uw sector de verplichte pensioenregeling aanvroegen bij de overheid. 
U maakt deel uit of gaat deel uitmaken van een concern met een eigen pensioenregeling.
Uw bedrijf heeft een eigen cao, met daarin een eigen pensioenregeling.
Onze beleggingsresultaten over een periode van 5 jaar zijn volgens de regels onvoldoende.

Zijn er andere zwaarwegende redenen waarom u een vrijstelling noodzakelijk vindt? Neemt u dan contact op met ons. U vindt de voorwaarden voor vrijstelling in het reglement voor vrijstelling van verplichte deelneming en premiebetaling.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Ook daarvoor neemt u contact met ons op. Welke informatie wij nodig hebben, hangt namelijk af van de reden waarom u een vrijstelling aanvraagt. Het bestuur beslist of u wel of geen vrijstelling krijgt.

U kunt ons bellen op : 020 541 83 00
Of u stuurt een e-mail naar : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

 


 

 Inhoudseditor