Aanmelden

Vrijstelling deelname pensioenregeling

In sommige situaties kun je een vrijstelling krijgen van verplichte deelname aan de pensioenregeling van jouw sector. Op deze pagina lees je in welke situaties je een vrijstelling kunt aanvragen en hoe je dat doet.


 

In welke situaties kan ik een vrijstelling aanvragen?
Er zijn situaties waarbij je volgens de wet vrijstelling kunt krijgen. Bijvoorbeeld als je al een bestaande pensioenregeling hebt. Deze eigen pensioenregeling moet dan minstens gelijkwaardig zijn aan de verplichte pensioenregeling van jouw sector.

Wettelijke redenen voor een vrijstelling
Je had al minimaal 6 maanden een pensioenregeling voor de datum waarop sociale partners in jouw sector de verplichte pensioenregeling aanvroegen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan wel 6 maanden voordat je met jouw activiteiten onder de werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit Pensioenfonds PGB viel.
Je maakt deel uit of gaat deel uitmaken van een concern met een eigen pensioenregeling.
Jouw bedrijf heeft een eigen cao, met daarin een eigen pensioenregeling.
Onze beleggingsresultaten over een periode van 5 jaar zijn volgens de regels onvoldoende.

Voldoe je niet aan een van de hierboven genoemde redenen voor vrijstelling? En zijn er andere zwaarwegende redenen waarom je een vrijstelling noodzakelijk vindt? Neem je dan contact op met ons. Je vindt de voorwaarden voor vrijstelling in het reglement voor vrijstelling van verplichte deelneming en premiebetaling.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Ook daarvoor neem je contact met ons op. Welke informatie wij nodig hebben, hangt namelijk af van de reden waarom je een vrijstelling aanvraagt. Het bestuur beslist of zij je wel of geen vrijstelling verlenen.

Je kunt ons bellen op: 020 541 83 00
Of je stuurt een e-mail naar: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

 


 

 Inhoudseditor