Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Vrijstelling deelname pensioenregeling

In sommige situaties kunt u een vrijstelling krijgen van verplichte deelname aan de pensioenregeling van uw sector. Op deze pagina leest u in welke situaties u een vrijstelling kunt aanvragen en hoe u dat doet.

In welke situaties kan ik een vrijstelling aanvragen?
Er zijn situaties waarbij u volgens de wet vrijstelling kunt krijgen. U moet dan wel een eigen pensioenregeling hebben die minstens gelijkwaardig is aan de verplichte pensioenregeling van uw sector.

Wettelijke redenen voor een vrijstelling
- U had al minimaal 6 maanden een pensioenregeling voor de datum waarop sociale partners in uw sector de verplichte pensioenregeling aanvroegen bij de
  overheid. 
- U maakt deel uit of gaat deel uitmaken van een concern met een eigen pensioenregeling.
- Uw bedrijf heeft een eigen cao, met daarin een eigen pensioenregeling.
- Onze beleggingsresultaten over een periode van 5 jaar zijn volgens de regels onvoldoende.

Zijn er andere zwaarwegende redenen waarom u een vrijstelling noodzakelijk vindt? Neemt u dan contact op met ons. U vindt de voorwaarden voor vrijstelling in het reglement voor vrijstelling van verplichte deelneming en premiebetaling.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Ook daarvoor neemt u contact met ons op. Welke informatie wij nodig hebben, hangt namelijk af van de reden waarom u een vrijstelling aanvraagt. Het bestuur beslist of u wel of geen vrijstelling krijgt.

U kunt ons bellen op : 020 541 83 00
Of u stuurt een e-mail naar : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.