Aanmelden

Dit vragen wij van u

Met uw hulp regelen wij het pensioen van uw werknemers zo goed mogelijk.

 

1. Betaal uw premie op tijd
Het is belangrijk dat u uw premie op tijd betaalt. Dit is nodig om de pensioenregeling van uw werknemers goed te kunnen uitvoeren. Met op tijd bedoelen we: vóór de vervaldatum die op de nota staat. Lukt dat door omstandigheden niet? Neemt u dan direct contact met ons op.

U kunt ons bellen op : 020 702 43 16
Of u mailt ons via      : finance@pensioenfondspgb.nl

 

2. Schrijf werknemers binnen 1 maand in of uit
Heeft u nieuwe werknemers? Dan is het belangrijk dat u hen diezelfde maand nog bij ons inschrijft. Alleen dan kunnen wij uw werknemers binnen 3 maanden informeren over hun pensioenregeling. Dat geldt ook als uw werknemers bij ons weggaan. Dit doet u via mijnpgbdesk.nl.

 

3. Geef wijzigingen aan ons door
Gaat uw werknemer met ouderschapsverlof? Of krijgt hij/zij demotie? Dan is het belangrijk dat u dit vooraf aan ons doorgeeft. Deze wijzigingen hebben namelijk invloed op het pensioen van uw werknemers. Wij horen het ook graag als er iets verandert in de gegevens van uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u van rechtsvorm verandert. Of als u een ander e-mailadres heeft.

 

4. Geef uw loongegevens correct, volledig en op tijd aan ons door
Met de loongegevens berekenen wij uw premie, maar óók hoeveel pensioen(kapitaal) uw werknemers opbouwen. Daarom is het belangrijk dat u de loongegevens correct, volledig en op tijd aan ons doorgeeft. Anders krijgen uw werknemers misschien verkeerde informatie van ons. Heeft u een beschikbare premieregeling in de groothandel in bloemen en planten of zeevisserij? Dan levert u de loongegevens aan door middel van Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Heeft u een middelloonregeling? Dan levert u de jaarloongegevens na afloop van ieder jaar aan ons aan. Vanaf 1 januari 2019 gaat u ook over op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Dat betekent dat wij ons systeem koppelen met uw salarissysteem. Elke maand krijgen wij direct de definitieve loongegevens door. Daarna ontvangt u direct de definitieve afrekening.  

 

5. Informeer uw werknemers over hun pensioenregeling
Het is belangrijk dat uw (nieuwe) werknemers weten dat ze pensioen bij ons opbouwen. Wijs uw werknemers daarom op deze pagina. En vertel hen dat ze zélf keuzes kunnen maken over hun pensioen. Ook handig om te weten: op mijnpgbpensioen.nl zien uw werknemers eenvoudig hoe hun pensioen ervoor staat.

 

6. Informeer uw werknemers bij veranderingen
Sommige veranderingen in het leven van uw werknemers hebben invloed op hun pensioen. U weet vaak eerder van die veranderingen af dan wij. Het is daarom belangrijk dat u uw werknemers op die momenten informeert. U ziet op deze pagina om welke veranderingen het gaat.