Aanmelden

Jouw persoonsgegevens in veilige handen

​Vanaf 25 mei 2018 beschermen we je persoonsgegevens nog beter. Daarbij volgen we de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In onze Privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij vastleggen, wat wij met jouw persoonsgegevens doen en welke rechten je hebt. Hieronder leest je de samenvatting.
De gegevens die wij van je vastleggen

In onze pensioenadministratie leggen wij afhankelijk van jouw situatie persoonsgegevens vast:
• algemene persoonsgegevens zoals volledige naam, adres en e-mailadres;
• bijzondere persoonsgegevens zoals je geslacht, burgerlijke staat, BSN en gegevens over dienstverband of uitkeringsverband.

Wat wij met jouw persoonsgegevens doen
Wij leggen je gegevens vast om op een juiste manier jouw pensioen te berekenen. En om te communiceren met je, via brieven en e-mails, of via jouw persoonlijke website mijnpgbpensioen.nl. Zodat je goed geïnformeerd wordt over jouw pensioen. We leggen ook gegevens vast om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om je inspraak te geven in ons beleggingsbeleid of om onze dienstverlening en manier van communiceren verder te kunnen verbeteren.

Van wie wij jouw persoonsgegevens krijgen
Een deel van je persoonsgegevens krijgen wij van jouw werkgever. Deze gegevens controleren we en vullen we aan via de BPR (Basisregistratie Personen). Daarnaast krijgen we gegevens door van het UWV. Maar je geeft zelf ook gegevens aan ons door, zoals jouw rekeningnummer voor de uitbetaling van je pensioen.

Met jouw gegevens gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk om
Het gaat om jouw gegevens. Daar gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk mee om. We delen deze gegevens alleen met anderen als dat nodig en toegestaan is. Bijvoorbeeld met het Nationaal Pensioenregister (NPR) om ervoor te zorgen dat je een totaalbeeld krijgt over jouw pensioen (via mijnpensioenoverzicht.nl). Of met een drukkerij die jouw jaarlijkse pensioenoverzicht print en verstuurt.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Gegevens zoals naam, adres, woonplaats en dienstverbandgegevens zoals het salaris leggen we vast zolang je deelnemer bij ons bent of pensioen van ons krijgt of kunt krijgen. En maximaal 7 jaar daarna. Dat is wettelijk bepaald.  Af en toe bewaren we gegevens ook langer. Bijvoorbeeld in juridische procedures.

Jouw rechten en keuzes rondom je privacy en persoonsgegevens
je hebt meerdere rechten en keuzes rondom je privacy en persoonsgegevens. In mijnpgbpensioen.nl kun je bijvoorbeeld aangeven of je digitale post wilt ontvangen. Je geeft daar ook jouw e-mailadres aan ons door. Daarnaast heb je de volgende rechten:Je persoonsgegevens inzien
Wil je weten of en welke persoonsgegevens wij van je hebben? Als je deelnemer bent (geweest) of pensioen van ons krijgt, kun je de meeste persoonsgegevens inzien op mijnpgbpensioen.nl. Daarnaast kun je aan ons vragen welke gegevens wij van je hebben. Of welke gegevens je wilt inzien. Dat doe je door een mail te sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl of je vraag te stellen via ons contactformulier.
Je persoonsgegevens wijzigen
Als je deelnemer bij ons bent (geweest) of pensioen van ons krijgt, kunt je zelf een aantal gegevens wijzigen, zoals jouw toestemming voor digitale post. Of je e-mailadres. Dat doet je via mijnpgbpensioen.nl. Adreswijzigingen in Nederland geef je door aan de Gemeente. Deze gegevens kunnen wij niet voor je wijzigen. Wil je andere gegevens laten wijzigen en kun je dat niet zelf doen? Stuur ons een mail via ks@pensioenfondspgb.nl of stel je vraag via ons contactformulier. Dan bekijken wij hoe we je kunnen helpen.
Je persoonsgegevens verwijderen
Als je deelnemer bij ons bent (geweest) of pensioen van ons krijgt, kun je een aantal gegevens zelf verwijderen, zoals jouw toestemming voor digitale post. Of je e-mailadres. Dat doe je via mijnpgbpensioen.nl. Daarnaast kun je ons vragen om andere persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor onze administratie. Of als blijkt dat jouw gegevens ten onrechte zijn vastgelegd. Wil je gegevens laten verwijderen? Stuur ons een mail via ks@pensioenfondspgb.nl of stel je vraag via ons contactformulier. Dan bekijken wij hoe we je kunnen helpen.
Overdragen van je persoonsgegevens
Heb je gegevens nodig om aan een andere organisatie over te dragen? Dan kunnen wij je persoonsgegevens toesturen in een bestand dat direct en automatisch door deze organisatie te verwerken is. Dat is wel zo gemakkelijk. Je stuurt hiervoor een mail naar ks@pensioenfondspgb.nl of je vraagt dit bestand aan via ons contactformulier.
Beperken van verwerking of bezwaar maken
Wij hebben je gegevens nodig om voor je een goede administratie te voeren, maar je kunt in een beperkt aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens of vragen om beperking van jouw gegevens. Bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat jouw gegevens voor het verkeerde doel worden gebruikt. Je kunt ons in dat geval een verzoek sturen. Je stuurt een mail naar ks@pensioenfondspgb.nl of je stelt je vraag via ons contactformulier. Dan kijken wij of we aan jouw vraag kunnen voldoen.

Heb je vragen over jouw gegevens? Laat het ons weten. Wij helpen je graag!
Het gaat om jouw persoonsgegevens en jouw privacy. Daarom kun je ons op verschillende manieren benaderen met vragen. Je kunt een mail sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl of jouw vraag stellen via ons contactformulier. Maar je kunt ons ook bellen via 020 541 82 00. Een brief sturen kan ook. Je vindt ons adres op de contactpagina

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben vanaf 25 mei 2018 een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt toezicht op jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens: fg@pgbpensioendiensten.nl.