Aanmelden

Combinatieregeling

Dit is een combinatie van een middelloon- en beschikbare premieregeling.


Bij een combinatieregeling bouwen werknemers tot een bepaalde salarisgrens pensioen op via een middelloonregeling. Boven die grens bouwen ze kapitaal op via een beschikbare premieregeling.

 

 

 

 

De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:
- het gemiddelde salaris van de werknemer;
- het aantal jaar dat de werknemer pensioen opbouwt;
- de leeftijd waarop de werknemer met pensioen gaat;
- de betaalde pensioenpremie;
- het beleggingsrendement dat wij maken;
- de beleggingskeuzes die de werknemer maakt;
- de tarieven wanneer pensioen wordt ingekocht. 

 

Dit zit ook in de regeling: 

​partnerpensioen​: maximaal 70% van het ouderdomspensioen
​wezenpensioen​: 20% van het partnerpensioen
​premievrije opbouw​: bij arbeidsongeschiktheid
​toeslagregeling​: voorwaardelijke verhoging van maximaal 2%
​lifecycle​: hoe ouder de werknemer, hoe lager het beleggingsrisico