Aanmelden

Combinatieregeling

Dit is een combinatie van een middelloon- en beschikbare premieregeling.


Bij een combinatieregeling bouwen uw werknemers tot een bepaalde salarisgrens pensioen op via een middelloonregeling. Boven die grens bouwen ze kapitaal op via een beschikbare premieregeling.

 

 

 

 

De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:
- het gemiddelde salaris van uw werknemer;
- het aantal jaar dat uw werknemer pensioen opbouwt;
- de leeftijd waarop uw werknemer met pensioen gaat;
- de betaalde pensioenpremie;
- het beleggingsrendement dat wij maken;
- de beleggingskeuzes die uw werknemer maakt;
- de tarieven wanneer pensioen wordt ingekocht. 

 

Dit zit ook in de regeling 

​partnerpensioen​: maximaal 70% van het ouderdomspensioen
​wezenpensioen​: 20% van het partnerpensioen
​premievrije opbouw​: bij arbeidsongeschiktheid
​toeslagregeling​: voorwaardelijke verhoging van maximaal 2%
​lifecycle​: hoe ouder de werknemer, hoe lager het beleggingsrisico