Aanmelden

Beschikbare premieregeling

De hoogte van het pensioen hangt af van de ingelegde premie en het beleggingsrendement.


Bij een beschikbare premieregeling bouwen werknemers pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal kopen ze pensioen. 


Wij beleggen het pensioenkapitaal voor werknemers. Dat doen we met lifecycles. Dat betekent dat hoe ouder de werknemer is, hoe minder risicovol we voor hem of haar beleggen.

De werknemer kan ook zelf keuzes maken over hoe wij voor hem of haar beleggen. 


Keuze tussen een stabiel en variabel pensioen
Keuze voor een stabiel pensioen  
Werknemers met een beschikbare premieregeling kunnen vanaf 10 jaar voor hun pensioendatum pensioen kopen in 10 jaarlijkse stapjes. Ze kopen dan een stabiel pensioen in bij Pensioenfonds PGB. Dit is een pensioen met de ambitie om het te verhogen (indexatie), maar met een risico op verlaging (korten). Verhogen kan als de financiële situatie meezit, verlagen moet als de financiële situatie erg tegen zit. 

Keuze voor variabel pensioen
10 jaar voor hun pensioendatum kunnen werknemers ook besluiten om hun gehele kapitaal door te beleggen, om op hun pensioendatum een variabel pensioen te kunnen kopen bij een andere uitvoerder. Ze kopen dan een pensioen in waarvan de hoogte meebeweegt met de beleggingsresultaten. Het kan elk jaar omhoog of omlaag gaan. Het is mogelijk om tussentijds of vlak voor de pensioendatum alsnog een stabiel pensioen bij Pensioenfonds PGB te kopen.  

Let op: de tweede optie bestaat alleen voor werknemers die vanaf 2020 58 worden of die in of na 2019 deelnemer zijn geworden bij ons pensioenfonds.   

Meer weten over de keuze tussen een stabiel of variabel pensioen? Kijk dan hier

Keuze voor beleggingsprofiel
De werknemer kan zelf in deze regeling kiezen welk beleggingsprofiel hij of zij wil. Hij of zij kan defensief, neutraal of offensief beleggen. De keuze die de werknemer maakt, bepaalt het risico dat hij of zij neemt. Het bepaalt ook zijn of haar kans op een hoger pensioen. 

Wij helpen de werknemer om een keuze te maken die bij hem of haar past. We ontwikkelden daarvoor een keuzeadviestool. Werknemers krijgen hierover informatie van ons. Kiest de werknemer niet? Dan beleggen wij volgens het beleggingsprofiel ‘neutraal’. Kiest de werknemer wel? Dan vragen wij hem of haar ieder jaar opnieuw naar de keuze te kijken. Er kan namelijk iets veranderd zijn in zijn of haar persoonlijke situatie waardoor een ander profiel beter bij de werknemer past.  

Meer weten over de keuze voor een beleggingsprofiel? Kijk dan hier.

Pensioenfonds PGB voert verschillende beschikbare premieregelingen uit voor aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen. De basisregeling kent variabelen voor het pensioengevend salaris, franchise, staffel en benuttingspercentage. Daarnaast zijn er aanvullende collectieve regelingen en een combinatieregeling mogelijk.


De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:
- de ingelegde pensioenpremie;
- het beleggingsrendement dat wij maken;
- de beleggingskeuze die uw werknemer maakt;
- de inkooptarieven die gelden wanneer pensioen wordt ingekocht. 

 

Dit zit ook in de regeling

​partnerpensioen​:​maximaal 70% van het ouderdomspensioen
​wezenpensioen​:​20% van het partnerpensioen
​premievrije opbouw​:​bij arbeidsongeschiktheid
​lifecycle​:​hoe ouder de werknemer, hoe lager het beleggingsrisico

 

 In deze brochure lees je meer over de beschikbare premieregeling.