Aanmelden

Beschikbare premieregeling

De hoogte van het pensioen hangt af van de ingelegde premie en het beleggingsrendement.


Bij een beschikbare premieregeling bouwen werknemers pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal kopen ze pensioen.

Deelnemers aan een beschikbare premieregeling kunnen vanaf 10 jaar voor hun pensioendatum pensioen kopen in 10 jaarlijkse stapjes. Ze kopen dan een stabiel pensioen in bij Pensioenfonds PGB. Dit is een pensioen met de ambitie om het te verhogen (indexatie), maar met een risico op verlaging (korten). Verhogen kan als de financiële situatie meezit, verlagen moet als de financiële situatie erg tegen zit.

Keuze voor variabel pensioen
10 jaar voor hun pensioendatum kunnen werknemers ook besluiten om hun gehele kapitaal door te beleggen, om op hun pensioendatum een variabel pensioen te kunnen kopen bij een andere uitvoerder. Ze kopen dan een pensioen in waarvan de hoogte meebeweegt met de beleggingsresultaten. Het kan elk jaar omhoog of omlaag gaan. Het is mogelijk om tussentijds of vlak voor de pensioendatum alsnog een stabiel pensioen bij Pensioenfonds PGB te kopen. 

Let op: de tweede optie bestaat alleen voor deelnemers die vanaf 2020 58 worden of die in of na 2019 deelnemer zijn geworden bij ons pensioenfonds.  


Pensioenfonds PGB voert verschillende beschikbare premieregelingen uit voor aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen. De basisregeling kent variabelen voor het pensioengevend salaris, franchise, staffel en benuttingspercentage. Daarnaast zijn er aanvullende collectieve regelingen en een combinatieregeling mogelijk.


De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:
- de ingelegde pensioenpremie;
- het beleggingsrendement dat wij maken;
- de inkooptarieven die gelden wanneer pensioen wordt ingekocht. 

 

Dit zit ook in de regeling

​partnerpensioen​:​maximaal 70% van het ouderdomspensioen
​wezenpensioen​:​20% van het partnerpensioen
​premievrije opbouw​:​bij arbeidsongeschiktheid
​lifecycle​:​hoe ouder de werknemer, hoe lager het beleggingsrisico