Aanmelden

Beschikbare premieregeling

De hoogte van het pensioen hangt af van de ingelegde premie en het beleggingsrendement.

Bij een beschikbare premieregeling bouwen werknemers pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal kopen ze pensioen. Dat doen ze vanaf 10 jaar voor hun pensioendatum.

Pensioenfonds PGB voert verschillende beschikbare premieregelingen uit voor aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen. De basisregeling kent variabelen voor het pensioengevend salaris, franchise, staffel en benuttingspercentage. Daarnaast zijn er aanvullende collectieve regelingen en een combinatieregeling mogelijk.

De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:
- de ingelegde pensioenpremie;
- het beleggingsrendement dat wij maken;
- de inkooptarieven die gelden wanneer pensioen wordt ingekocht. 

 

Dit zit ook in de regeling

​partnerpensioen​:​maximaal 70% van het ouderdomspensioen
​wezenpensioen​:​20% van het partnerpensioen
​premievrije opbouw​:​bij arbeidsongeschiktheid
​lifecycle​:​hoe ouder de werknemer, hoe lager het beleggingsrisico