Aanmelden

Aanvullende regelingen

Pensioenfonds PGB biedt 5 verschillende aanvullende pensioenregelingen aan.

 

Extra ouderdomspensioen
Werkgevers kunnen ervoor zorgen dat hun werknemers extra pensioen(kapitaal) opbouwen. Daardoor krijgen werknemers later een hoger pensioen van ons. Werknemers kunnen ook zelf extra pensioenkapitaal opbouwen. 

 

Extra partnerpensioen
Is het partnerpensioen dat werknemers opbouwen minder dan 70% van het ouderdomspensioen? Dan kunnen werkgevers met een middelloonregeling ervoor zorgen dat hun werknemers extra partnerpensioen opbouwen.
Heeft een werkgever dit geregeld? En een werknemer overlijdt na uitdiensttreding of pensionering? Dan krijgt zijn/haar partner een hoger pensioen van ons. Werknemers kunnen ook zelf extra partnerpensioen opbouwen. 

 

Anw-Plusverzekering
Maar weinig mensen krijgen een Anw-uitkering van de overheid als hun partner overlijdt. Daarom kunnen werkgevers bij ons een collectieve Anw-Plusverzekering afsluiten. Als een werknemer overlijdt, krijgt zijn/haar partner dit pensioen bovenop het partnerpensioen. Het Anw-pensioen stopt als de partner AOW krijgt. Werknemers kunnen ook zelf Anw-pensioen verzekeren.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Verdienen werknemers meer dan € 58.311 per jaar (bedrag 2021)? Dan gaat hun inkomen waarschijnlijk flink omlaag als ze arbeidsongeschikt worden. Met deze WIA-excedentverzekering zorgen werkgevers ervoor dat de inkomensterugval minder groot is.

 

Netto Partnerpensioen Plus
Verdienen werknemers meer dat € 112.189 per jaar (bedrag 2021)? Dan bouwen ze boven dit bedrag geen pensioen op. Dus ook geen partnerpensioen. Met deze verzekering regelen werkgevers extra partnerpensioen en wezenpensioen voor werknemers die meer verdienen dan € 112.189 per jaar.