Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Verantwoording

Pensioenfonds PGB legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Dat doet het gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:
- de financiële situatie
- de aansluiting van nieuwe werkgevers
- de hoogte van de pensioenpremie en verhogingen
- de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt ook achteraf of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan. U leest hun oordeel over afgelopen jaar terug in het jaarverslag

U vindt ook informatie over het werk van het Verantwoordingsorgaan in het VO-bulletin dat elk kwartaal verschijnt. Het bulletin verschijnt in het najaar voor het eerst. In het najaar vindt u dit bulletin op deze pagina en op de pagina Downloads.

Leden verantwoordingsorgaan
In het verantwoordingsorgaan zitten 18 leden:
- 6 vertegenwoordigers van de werkgevers
- 6 vertegenwoordigers van de werknemers
- 6 vertegenwoordigers van de gepensioneerden

U bekijkt hier wie er in het verantwoordingsorgaan zitten.

 

 

 

Verantwoordingsorgaan