Aanmelden

Verantwoording

Pensioenfonds PGB legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Dat doet het gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:
- de financiële situatie
- de aansluiting van nieuwe werkgevers
- de hoogte van de pensioenpremie en verhogingen
- de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt ook achteraf of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan. U leest hun oordeel over afgelopen jaar terug in het jaarverslag

Leden verantwoordingsorgaan
In het verantwoordingsorgaan zitten 18 leden (momenteel zijn er 3 vacatures):
- 6 vertegenwoordigers van de werkgevers
- 6 vertegenwoordigers van de werknemers
- 6 vertegenwoordigers van de gepensioneerden


U bekijkt hier wie er in het verantwoordingsorgaan zitten.
Lees hier meer over het werk van het verantwoordingsorgaan.