Aanmelden

Toezicht

Pensioenfonds PGB heeft 1 interne toezichthouder en 2 externe toezichthouders.


Intern toezicht

De raad van toezicht let op onze bedrijfsvoering. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met risico’s? En hoe wordt het vermogen belegd? De raad keurt ook belangrijke bestuursbesluiten goed, zoals het jaarverslag, de vergoedingen voor bestuursleden en de aansluiting van nieuwe werkgevers.

Je bekijkt hier wie er in de raad van toezicht zitten en wat hun aandachtgebied is.
In het jaarverslag lees je meer over de verantwoording van de Raad van Toezicht.


 

Extern toezicht
Net als andere pensioenfondsen hebben we 2 externe toezichthouders:
- De Nederlandsche Bank
- Autoriteit Financiële Markten