Aanmelden

Uw persoonsgegevens in veilige handen

​Vanaf 25 mei 2018 beschermen we uw persoonsgegevens nog beter. Daarbij volgen we de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In onze Privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij vastleggen, wat wij met uw persoonsgegevens doen en welke rechten u heeft. Hieronder leest u de samenvatting.
De gegevens die wij van u vastleggen

In onze pensioenadministratie leggen wij afhankelijk van uw situatie persoonsgegevens vast:
• algemene persoonsgegevens zoals uw volledige naam en adres en uw e-mailadres;
• bijzondere persoonsgegevens zoals uw geslacht, burgerlijke staat, BSN en gegevens over uw dienstverband of uitkeringsverband.

Wat wij met uw persoonsgegevens doen
Wij leggen uw gegevens vast om op een juiste manier uw pensioen te berekenen. En om te communiceren met u, via brieven en e-mails, of via uw persoonlijke website mijnpgbpensioen.nl. Zodat u goed geïnformeerd wordt over uw pensioen. We leggen ook gegevens vast om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om u inspraak te geven in ons beleggingsbeleid of om onze dienstverlening en manier van communiceren verder te kunnen verbeteren.

Van wie wij uw persoonsgegevens krijgen
Een deel van uw persoonsgegevens krijgen wij van uw werkgever. Deze gegevens controleren we en vullen we aan via de BPR (Basisregistratie Personen). Daarnaast krijgen we gegevens door van het UWV. Maar u geeft zelf ook gegevens aan ons door, zoals uw rekeningnummer voor de uitbetaling van uw pensioen.

Met uw gegevens gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk om
Het gaat om gegevens van u. Daar gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk mee om. We delen deze gegevens alleen met anderen als dat nodig en toegestaan is. Bijvoorbeeld met het Nationaal Pensioenregister (NPR) om ervoor te zorgen dat u een totaalbeeld krijgt over uw pensioen (via mijnpensioenoverzicht.nl). Of met een drukkerij die uw jaarlijkse pensioenoverzicht print en verstuurt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Gegevens zoals naam, adres, woonplaats en dienstverbandgegevens zoals het salaris leggen we vast zolang u deelnemer bij ons bent of pensioen van ons krijgt of kunt krijgen. En maximaal 7 jaar daarna. Dat is wettelijk bepaald.  Af en toe bewaren we gegevens ook langer. Bijvoorbeeld in juridische procedures.

Uw rechten en keuzes rondom uw privacy en persoonsgegevens
U heeft meerdere rechten en keuzes rondom uw privacy en persoonsgegevens. In mijnpgbpensioen.nl kunt u bijvoorbeeld aangeven of u digitale post wilt ontvangen. U geeft daar ook uw e-mailadres aan ons door. Daarnaast heeft u de volgende rechten:


 

Uw persoonsgegevens inzien
Wilt u weten of en welke persoonsgegevens wij van u hebben? Als u deelnemer bent (geweest) of pensioen van ons krijgt, kunt u de meeste persoonsgegevens inzien op mijnpgbpensioen.nl. Daarnaast kunt u aan ons vragen welke gegevens wij van u hebben. Of welke gegevens u wilt inzien. Dat doet u door een mail te sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl of uw vraag te stellen via ons contactformulier.
Uw persoonsgegevens wijzigen
Als u deelnemer bij ons bent (geweest) of pensioen van ons krijgt, kunt u zelf een aantal gegevens wijzigen, zoals uw toestemming voor digitale post. Of uw e-mailadres. Dat doet u via mijnpgbpensioen.nl. Adreswijzigingen in Nederland geeft u door aan de Gemeente. Deze gegevens kunnen wij niet voor u wijzigen. Wilt u andere gegevens laten wijzigen en kunt u dat niet zelf doen? Stuur ons een mail via ks@pensioenfondspgb.nl of stel uw vraag via ons contactformulier. Dan bekijken wij hoe we u kunnen helpen.
Uw persoonsgegevens verwijderen
Als u deelnemer bij ons bent (geweest) of pensioen van ons krijgt, kunt u een aantal gegevens zelf verwijderen, zoals uw toestemming voor digitale post. Of uw e-mailadres. Dat doet u via mijnpgbpensioen.nl. Daarnaast kunt u ons vragen om andere persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor onze administratie. Of als blijkt dat uw gegevens ten onrechte zijn vastgelegd. Wilt u gegevens laten verwijderen? Stuur ons een mail via ks@pensioenfondspgb.nl of stel uw vraag via ons contactformulier. Dan bekijken wij hoe we u kunnen helpen.
Overdragen van uw persoonsgegevens
Heeft u uw gegevens nodig om aan een andere organisatie over te dragen? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens toesturen in een bestand dat direct en automatisch door deze organisatie te verwerken is. Dat is wel zo gemakkelijk. U stuurt hiervoor een mail naar ks@pensioenfondspgb.nl of u vraagt dit bestand aan via ons contactformulier.
Beperken van verwerking of bezwaar maken
Wij hebben uw gegevens nodig om voor u een goede administratie te voeren, maar u kunt in een beperkt aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om beperking van uw gegevens. Bijvoorbeeld omdat u van mening bent dat uw gegevens voor het verkeerde doel worden gebruikt. U kunt ons in dat geval een verzoek sturen. U stuurt een mail naar ks@pensioenfondspgb.nl of u stelt uw vraag via ons contactformulier. Dan kijken wij of we aan uw vraag kunnen voldoen.

Heeft u vragen over uw gegevens? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!
Het gaat om uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom kunt u ons op verschillende manieren benaderen met vragen. U kunt een mail sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl of uw vraag stellen via ons contactformulier. Maar u kunt ons ook bellen via 020 541 82 00. Een brief sturen kan ook. U vindt ons adres op de contactpagina

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben vanaf 25 mei 2018 een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt toezicht op uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens: fg@pgbpensioendiensten.nl.