Aanmelden

Ons bestuur

U ziet op deze pagina wie er in het bestuur zitten en wat hun aandachtsgebieden zijn.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur gaat ook over de financiële boekhouding van het fonds, de hoogte van de pensioenpremie, het verhogen of verlagen van de pensioenen en de manier waarop het vermogen wordt belegd.

Hoe de pensioenregelingen eruitzien, beslissen de sociale partners.

 

Bestuursleden
In het bestuur zitten 10 leden:
- 4 vertegenwoordigers van de werkgevers
- 4 vertegenwoordigers van de werknemers
- 2 vertegenwoordigers van de gepensioneerden

 

U ziet hier wie onze bestuursleden zijn en wat hun aandachtgebied is.

 

Gedragscode
Onze bestuurders hebben een gedragscode ondertekend waar ze zich aan moeten houden.

 

Vergoeding bestuursleden
Bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun werk. De dagvergoeding voor bestuurders bedraagt €950,00. De tijdsbesteding per bestuurslid bedraagt minimaal 2 tot maximaal 4 dagen per week. Sinds 2011 zijn de vergoedingen van de bestuursleden niet verhoogd.


Werkt een bestuurder voor een werkgevers- of werknemersorganisatie? Dan krijgt de bestuurder de vergoeding niet zelf. Het geld gaat dan naar de organisatie.


Pensioenfonds PGB voert een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het fonds aanvaardbaar is. Dit is overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.
 

 Inhoudseditor