Aanmelden

Ons bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur gaat ook over de financiële boekhouding van het fonds, de hoogte van de pensioenpremie, het verhogen of verlagen van de pensioenen en de manier waarop het vermogen wordt belegd.

Hoe de pensioenregelingen eruitzien, beslissen de sociale partners.

 


Bestuursleden
In het bestuur zitten 10 leden:
- 4 vertegenwoordigers van de werkgevers
- 4 vertegenwoordigers van de werknemers
- 2 vertegenwoordigers van de gepensioneerden

Je ziet hier wie onze bestuursleden zijn en wat hun aandachtgebied is.

 

Gedragscode
Onze bestuurders hebben een gedragscode ondertekend waar ze zich aan moeten houden.

 

Vergoeding bestuursleden

Bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun werk. De dagvergoeding voor bestuurders bedraagt €950,00. De tijdsbesteding per bestuurslid varieert van gemiddeld 1,5 tot 3,5 dagen per week. Sinds 2011 zijn de vergoedingen van de bestuursleden niet verhoogd.   

Werkt een bestuurder voor een werkgevers- of werknemersorganisatie? Dan krijgt de bestuurder de vergoeding niet zelf. Het geld gaat dan naar de organisatie. Die maakt dan zelf afspraken met het bestuurslid over de beloning. Pensioenfonds PGB kent geen variabele beloningen en bonussen. 
 Inhoudseditor