Aanmelden

Ondersteuning bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en zorgt voor:
- het coördineren van het dagelijkse werk;
- het adviseren over communicatie, relatiebeheer, juridische zaken, risicomanagement en beleid;
- toezicht op de uitvoering van de pensioenregelingen.

 

Balansbeheercommissie
De balansbeheercommissie adviseert het bestuur over beleggingsstrategieën, de beleggingskeuzes en hoe het bestuur het beste kan omgaan met bepaalde risico’s. 

 

Commissie juridische zaken en compliance
De commissie juridische zaken en compliance houdt in de gaten of het beleid aansluit bij de wet- en regelgeving. Ook let de commissie erop dat het bestuur werkt volgens de gedragscode.

 

Commissie financiën, risicomanagement en actuariële zaken
De commissie financiën, risicomanagement en actuariële zaken adviseert het bestuur over de financiën en over hoe het bestuur het beste kan omgaan met bepaalde risico’s.

 

Commissie communicatie
De commissie communicatie adviseert het bestuur over de communicatie van het pensioenfonds en relevante ontwikkelingen op het gebied van communicatie. 

 

Commissie pensioenzaken
De commissie pensioenzaken adviseert het bestuur over verschillende aspecten van de pensioenuitvoering en relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioenproducten en –administratie.