Aanmelden

Ondersteuning bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau en verschillende bestuurscommissies.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en zorgt voor:
- het coördineren van het dagelijkse werk;
- het adviseren over communicatie, relatiebeheer, juridische zaken, risicomanagement en beleid;
- toezicht op de uitvoering van de pensioenregelingen.

 

Adviescommissie balansmanagement
De adviescommissie balansmanagement adviseert het bestuur over beleggingsstrategieën, de beleggingskeuzes en hoe het bestuur het beste kan omgaan met bepaalde risico’s. 

 

Adviescommissie juridische zaken en compliance
De adviescommissie juridische zaken en compliance houdt in de gaten of het beleid aansluit bij de huidige wet- en regelgeving. Ook let de commissie erop dat het bestuur werkt volgens de gedragscode.

 

Adviescommissie audit en riskmanagement
De adviescommissie audit en riskmanagement adviseert het bestuur over de financiën en over hoe het bestuur het beste kan omgaan met bepaalde risico’s.

 

Adviescommissie communicatie
De Commissie communicatie adviseert het bestuur over de communicatie van het pensioenfonds en relevante ontwikkelingen op het gebied van communicatie. 

 

Adviescommissie pensioenbeleid
De adviescommissie adviseert het bestuur over verschillende aspecten van de pensioenuitvoering en relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioenproducten en –administratie.