Aanmelden

Missie en visie

Op deze pagina leest u wat onze missie en visie zijn.

 

Missie
Pensioenfonds PGB wil zorgen voor een goed, solidair en betaalbaar pensioen voor werknemers uit verschillende sectoren. Voor nu én in de toekomst. Bij deze missie horen 3 belangrijke kernwaarden:

 

 

 

Betrouwbaar
Wij hebben een professioneel bestuur en beheren het vermogen zorgvuldig en duurzaam. We communiceren duidelijk en evenwichtig met werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

 

Transparant
Wij overleggen regelmatig met werkgevers, werknemers en gepensioneerden over hun pensioenregeling en onze communicatie. Zo heeft iedereen een eigen inbreng.

 

Kostenbewust
We letten op de kosten. Als wij dure uitgaven doen, zijn dat investeringen voor de toekomst. Ook proberen wij zo efficiënt mogelijk te werken. En we denken altijd na over verbeteringen.

 

Visie
De wereld om ons heen verandert continu. Om ervoor te zorgen dat de pensioenen goed en betaalbaar blijven, wil Pensioenfonds PGB duurzaam groeien. Daardoor zijn investeringen en kosten beter op te vangen en worden beleggingsrisico’s nog beter gespreid. Het fonds wil bovendien innovatief zijn. Daarom is het belangrijk dat het fonds zichzelf blijft ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vernieuwing van onze dienstverlening aan deelnemers en werkgevers, pensioenregelingen of beleggingsbeleid.