Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Cijfers

U ziet op deze pagina een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers.

​Mensen die pensioen opbouwen​:   74.842
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen​: 160.845
​Mensen die pensioen krijgen​:   75.618
​Werkgevers die zijn aangesloten: ​    2.525
​Afgeronde aantallen op 31 december 2017
Belegd vermogen​: € 25,5 miljard
​Beleggingsrendement (t/m 4e kwartaal)​:        6,7%
​Dekkingsgraad: ​106,1%
​Afgeronde cijfers op 31 december 2017

 

Belegd vermogen; Rendement