Aanmelden

Cijfers

U ziet op deze pagina een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers.

​Mensen die pensioen opbouwen​:   78.128
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen​: 166.126
​Mensen die pensioen krijgen​:   77.764
​Werkgevers die zijn aangesloten: ​    2.555
​Afgeronde aantallen op 31 december 2018
Belegd vermogen​: € 25,4 miljard
​Beleggingsrendement (t/m 4e kwartaal)​:        -2,3%
​Dekkingsgraad: ​108,7%
​Afgeronde cijfers op 31 december 2018