Aanmelden

Cijfers

U ziet op deze pagina een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers.

​Mensen die pensioen opbouwen​:   76.851
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen​: 164.917
​Mensen die pensioen krijgen​:   77.232
​Werkgevers die zijn aangesloten: ​    2.434
​Afgeronde aantallen op 30 september 2018
Belegd vermogen​: € 26,5 miljard
​Beleggingsrendement (t/m 3e kwartaal)​:        2,0%
​Dekkingsgraad: ​109,3%
​Afgeronde cijfers op 30 september 2018