Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Cijfers

U ziet op deze pagina een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers.

​Mensen die pensioen opbouwen​:   75.000
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen​: 161.000
​Mensen die pensioen krijgen​:   75.000
​Werkgevers die zijn aangesloten: ​    2.500
​Afgeronde aantallen op 30 september 2017
Belegd vermogen​: € 24,9 miljard
​Beleggingsrendement (t/m 3e kwartaal)​:        4%
​Dekkingsgraad: ​103,7%
​Afgeronde cijfers op 30 september 2017

 

Belegd vermogen; Rendement