Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Verhoging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd, hangt af van onze financiële situatie.

De kans dat de pensioenen de komende jaren worden verhoogd, is helaas klein. Dat komt vooral omdat onze dekkingsgraad te laag is. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan.

 

Wanneer worden de pensioenen verhoogd?
Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Is onze dekkingsgraad lager dan 104,2%?
De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 104,2 en 110%?
De pensioenen worden niet verhoogd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110 en 123,2%?
De pensioenen gaan met 0 tot 2% omhoog.

Is onze dekkingsgraad hoger dan 123,2%?
De pensioenen gaat met 2% omhoog. Misschien is er ruimte voor een extra verhoging van maximaal 1%.
Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,38%
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,49%.
- In 2009 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,28%.
- In 2008 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 3,22%.
- In 2007 zijn de pensioenen verhoogd met 2,09%. De prijzen stegen toen met 1,11%.
Wanneer worden de pensioenen verlaagd?

- Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
- Als het bestuur van mening is dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de beleidsdekkingsgraad weer hoger is dan 121%.

Als er een kans is op verlaging en die wordt doorgevoerd, dan spreiden we die verlaging over 10 jaar. Een verlaging vindt plaats op alle (opgebouwde) pensioenaanspraken en uitkeringen.


 

 

 

Verlagen; Korting; Korten; Herstelplan