Aanmelden

Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie
Onze dekkingsgraad was op 31 december 2020 96,3%. Dat betekent dat wij de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Helaas is onze financiële situatie niet goed genoeg om het pensioen te kunnen verhogen.

Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij jouw pensioen in stapjes verhogen. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan.


Wanneer worden de pensioenen verhoogd?
Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?
De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105%* en 110%
De pensioenen worden niet verhoogd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110% en 123*%
De pensioenen gaan met 0 tot 2% omhoog.

Is onze dekkingsgraad circa 123%* of hoger
De pensioenen gaan met 2% omhoog. Misschien is er ruimte voor een extra verhoging van maximaal 1%.

Genoemde percentages * en ** zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek opnieuw vastgesteld.​

Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?
- In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
- In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%.
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%.
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,49%.
Wanneer worden de pensioenen verlaagd?
- Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
- Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10
  tot 12 jaar weer hoger is dan 120%

Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

* Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek vastgesteld.

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: