Aanmelden

Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie
Onze dekkingsgraad was op 31 december 2019 103,3%. Dat betekent dat wij de pensioenen in 2020 niet hoeven te verlagen. Helaas is onze financiële situatie niet goed genoeg om uw pensioen te kunnen verhogen.

Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen in stapjes verhogen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan.


Wanneer worden de pensioenen verhoogd?
Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Is onze dekkingsgraad lager dan 105%*?
De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 105%* en 110%
De pensioenen worden niet verhoogd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110% en 130%
De pensioenen gaan met 0 tot 2% omhoog.

Is onze dekkingsgraad hoger dan 130%**
De pensioenen gaan met 2% omhoog. Misschien is er ruimte voor een extra verhoging van maximaal 1%.

Genoemde percentages * en ** zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek opnieuw vastgesteld.​
Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?
- In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%.
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%.
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,49%.
Wanneer worden de pensioenen verlaagd?
- Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
- Als het bestuur denkt dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de dekkingsgraad weer hoger is dan 122%.

Als uw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij de verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen gelukkig nog nooit hoeven verlagen. 

Minister Koolmees heeft de ondergrens voor de dekkingsgraad tijdelijk op 90% gezet (die was eigenlijk 105%). Als onze dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%, moeten wij in 2021 de pensioenen verlagen. Op dit moment ligt onze dekkingsgraad hier nog ruim boven. Hier vindt u onze actuele informatie over onze dekkingsgraad.
 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: