Aanmelden

Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie
Onze financiële situatie is de afgelopen periode verbeterd. Maar dit betekent niet dat we nu al de pensioenen kunnen verhogen. Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen gedeeltelijk verhogen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan.

 

Wanneer worden de pensioenen verhoogd?
Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Is onze dekkingsgraad lager dan 105%*?
De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 105%* en 110%
De pensioenen worden niet verhoogd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110% en 130%
De pensioenen gaan met 0 tot 2% omhoog.

Is onze dekkingsgraad hoger dan 130%**
De pensioenen gaat met 2% omhoog. Misschien is er ruimte voor een extra verhoging van maximaal 1%.

Genoemde percentages * en ** zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek opnieuw vastgesteld.​
Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,38%
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,49%.
- In 2009 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,28%.
- In 2008 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 3,22%.
- In 2007 zijn de pensioenen verhoogd met 2,09%. De prijzen stegen toen met 1,11%.
Wanneer worden de pensioenen verlaagd?

- Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
- Als het bestuur van mening is dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de beleidsdekkingsgraad weer hoger is dan 121%.

Als er een kans is op verlaging en die wordt doorgevoerd, dan spreiden we die verlaging over 10 jaar. Een verlaging vindt plaats op alle (opgebouwde) pensioenaanspraken en uitkeringen.


 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: