Aanmelden

Kwartaalbericht

In ons tweede kwartaalbericht van 2021 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:

“De verbetering van onze financiële situatie in het eerste kwartaal heeft zich gelukkig voortgezet in het tweede kwartaal. Deze verbetering is terug te zien in zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad, die blijven stijgen. Door de hogere rente werden onze obligaties helaas minder waard. Onze beleggingen in aandelen maakten dat gelukkig meer dan goed. Daardoor behaalden we tot en met het tweede kwartaal een positief rendement van +3,2%."

Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2021: 103,9%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 99,1% op 31 maart 2021 naar 103,9% op 30 juni 2021. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.
  
Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2021: 113,3%
De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 110,4% naar 113,3%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 30 juni 2021: +3,2% 
Het rendement was in het tweede kwartaal 3,1%. Daardoor is het totale rendement in 2021 +3,2%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben in het tweede kwartaal een rendement van -6,6% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden in het tweede kwartaal een rendement van +11,0%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2021
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen positief tot en met het tweede kwartaal: +8,2% voor deelnemers t/m 49 jaar, +6,4% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, +4,6% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en +2,8% voor deelnemers vanaf 62 jaar. 
 
Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.
    

 Kwartaalberichten

Kwartaalberichten 2021
Kwartaalberichten 2020
Kwartaalberichten 2019
Kwartaalberichten 2018
Kwartaalberichten 2016


 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: