Aanmelden

Kwartaalbericht

​​Begin 2019 herstelden de aandelenkoersen. Dat zorgde voor een verbetering van onze financiële situatie in het 1e kwartaal. “Tegelijkertijd moeten we constateren dat het hoge rendement van ruim 8 procent in het eerste kwartaal zich niet heeft vertaald naar een fors hogere actuele dekkingsgraad. Dat komt door de lagere rente.”, aldus bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt namens Pensioenfonds PGB in het ​kwartaalbericht.
​ 

De kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 blijft gelukkig klein. Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110% kunnen wij de pensioenen verhogen. Dat gaat in kleine stapjes.
 
Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2019: 108,0%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het 1e kwartaal van 108,7% naar 108,0% op 31 maart 2019.
U leest hier meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.
 
Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2019: 106,1%
De actuele dekkingsgraad steeg in het 1e kwartaal van 103,8% eind 2018 naar 106,1% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.
 
Rendement beleggingen 1e kwartaal 2019: +8,2%
In het 1e kwartaal is een positief rendement behaald op beleggingen (+8,2%). De beleggingen ter afdekking van het renterisico (Matching) hebben in het 1e kwartaal een rendement van +6,4% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return) leverden in het 1e kwartaal een rendement op van +9,7%.
 
Beleggingsrendementen Beschikbare Premieregelingen
De rendementen per leeftijdscategorieën van onze beschikbare premieregelingen zijn gestegen. Het rendement schommelde in het 1e kwartaal van 2019 tussen +8,2% (voor deelnemers 58-68 jaar) en +9,2%  (voor deelnemers t/m 37 jaar). ​


 Kwartaalberichten

    

Kwartaalberichten 2019
Kwartaalberichten 2018
Kwartaalberichten 2016


 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: