Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Kwartaalbericht

Financiële situatie licht verbeterd in 2e kwartaal
Onze financiële situatie is in het 2e kwartaal van 2018 licht verbeterd. Zowel de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) als de maandelijkse UFR-dekkingsgraad stegen licht.

Beleidsdekkingsgraad 108,5%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden.
Deze dekkingsgraad kwam op 30 juni uit op 108,5%. U leest hier over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad​.

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2018: 108,4%
De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 107,2% naar 108,4% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen in 2e kwartaal 2018: +2,1%
In het 2e kwartaal is een positief rendement behaald op beleggingen (+2,1%). De beleggingen ter afdekking van het renterisico (Matching) hadden een rendement van +2,6%. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return) leverden in het 2e kwartaal een rendement op van -0,4%.

Beleggingsrendementen Beschikbare Premieregelingen
De rendementen per leeftijdscategorieën van onze beschikbare premieregelingen zijn licht gestegen. Het rendement schommelde tussen +0,1% (voor jongere deelnemers t/m 37 jaar) en +1,0%  (voor oudere deelnemers 58-67). ​


Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2018.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2018.
Bekijk het 4e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 3e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 4e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het
3e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2016.

 

 

 

 

Financieel; Rendement; Renteafdekking