Aanmelden

Zo beleggen wij

Wij houden bij het beleggen rekening met de wensen van onze deelnemers.

Pensioenfonds PGB vindt het belangrijk dat de manier van beleggen aansluit bij de wensen van de deelnemers. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe deelnemers denken over beleggen en de risico’s die daarbij horen.


  


 

Onze deelnemers willen…

graag zeker zijn van een minimaal bedrag aan pensioen.
iets meer risico lopen met de kans op een hoger pensioen.
liever een grotere kans op een kleine verlaging van zijn pensioen dan een kleinere kans op een grote verlaging van zijn pensioen.

 

Middelloonregeling
De manier waarop wordt belegd, is gekoppeld aan de dekkingsgraad. Staan wij er financieel iets minder goed voor. Dan kiezen we voor beleggingen met een lager risico zoals staatsleningen. En
wordt de kans dat we de pensioenen moeten verlagen kleiner.
Als we er financieel beter voor staan, kiezen we voor beleggingen met een hoger risico, zoals aandelen. Zo maken we kans op meer rendement en dus meer pensioen. Als onze financiële situatie erg goed is, nemen we juist weer minder risico. Zo beschermen we de opgebouwde bedragen.
Een minimaal bedrag aan pensioen kunnen we helaas niet garanderen. Maar op deze manier proberen we daar wel voor te zorgen.

Afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad, ziet de spreiding over de beleggingscategorieën er zo uit:

40 tot 60% van het vermogen wordt belegd met een relatief laag risico (zoals staatsleningen).
40 tot 60% van het vermogen wordt belegd met een hoger risico (zoals aandelen).

Ook maken we gebruik van zogenoemde stressscenario’s. Daarvoor kijken we naar ontwikkelingen in de wereldeconomie. 

 

Beschikbare premieregeling
De manier waarop wordt belegd, is gekoppeld aan de leeftijd van de deelnemers. Hoe ouder de deelnemer is, hoe minder risico we nemen. Bij jongere deelnemers beleggen we meer in beleggingen met een hoger risico zoals aandelen. Op deze beleggingen wordt een hoger rendement verwacht. Wel hebben aandelen een hoger risico en is er dus ook een grotere kans dat de waarde van de beleggingen afneemt. Tot en met 57 jaar beleggen wij het opgebouwde pensioenkapitaal volledig. Dat doen we op de volgende manier:

 

Zo ziet de spreiding over de vier leeftijdscategorieën eruit:

 

​Leeftijd deelnemer​Beleggingen met een hoger risico​Beleggingen met een laag risico
​jonger dan 38 jaar​85%​15%
​38 tot en met 47 jaar​75%​25%
​48 tot en met 57 jaar​65%​35%

 

Wordt de deelnemer 58? Dan maakt de deelnemer vanaf 2020 een keuze of hij of zij later een stabiel of een variabel pensioen wil. U leest hier meer over deze keuze. De keuze bepaalt hoe wij tot de pensioendatum voor deze deelnemer beleggen.

  

Kiest een deelnemer voor stabiel? Dan kopen wij in stappen pensioen voor hem of haar in. Het kapitaal dat de deelnemer dan nog heeft, blijven wij beleggen. Dat doen we op de volgende manier:

  

​Leeftijd deelnemer​Beleggingen met een hoger risico​Beleggingen met een laag risico
​van 58 tot en met 67 jaar​55%​45%

  

Maakt de deelnemer de voorlopige keuze voor variabel? Dan blijven wij het pensioenkapitaal volledig doorbeleggen. Dat doen we op de volgende manier:

  

​Leeftijd deelnemer​Beleggingen met een hoger risico​Minder risicovolle beleggingen
van 58 tot en met 60 jaar​55%​45%
van 61 tot en met 63 jaar​45%​55%
ouder dan 64 jaar​35%​65%

  

Bekijk hier waarin wij beleggen.

 

 


 

 Inhoudseditor