Aanmelden

Zo beleggen wij

Wij houden bij het beleggen rekening met de wensen van onze deelnemers.

Pensioenfonds PGB vindt het belangrijk dat de manier van beleggen aansluit bij de wensen van de deelnemers. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe deelnemers denken over beleggen en de risico’s die daarbij horen.


  


 

Onze deelnemers willen…

iets meer risico lopen met de kans op een hoger pensioen.
graag zeker zijn van een minimaal bedrag aan pensioen. 
liever een grotere kans op een kleine verlaging dan een kleinere kans op een grote verlaging.

 

Middelloonregeling
De manier waarop wordt belegd, is gekoppeld aan de dekkingsgraad. Bij een lage dekkingsgraad nemen we minder risico dan bij een hogere dekkingsgraad.
Bij (echt) hoge dekkingsgraden nemen we weer minder risico. Een minimaal bedrag aan pensioen kunnen we helaas niet garanderen. Maar op deze manier proberen we daar wel voor te zorgen.

Afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad, ziet de spreiding over de beleggingscategorieën er zo uit:

40 tot 60% van het vermogen wordt belegd met een laag risico (zoals staatsleningen).
40 tot 60% van het vermogen wordt belegd met een hoger risico (zoals aandelen).

Ook maken we gebruik van zogenoemde stressscenario’s. Daarvoor kijken we naar ontwikkelingen in de wereldeconomie. 

 

Beschikbare premieregeling
De manier waarop wordt belegd, is gekoppeld aan de leeftijd van de deelnemers. Hoe ouder de deelnemer is, hoe minder risico we nemen. Dit heet een lifecycle.

 

Zo ziet de spreiding over de 4 leeftijdscategorieën eruit:

 

​Leeftijd deelnemer​Beleggingen met een hoger risico​Beleggingen met een laag risico
​< 38 jaar​85%​15%
​38 tot en met 47 jaar​75%​25%
​48 tot en met 57 jaar​65%​35%
​58 tot en met 68 jaar​55%​45%

 

Bekijk hier waarin wij beleggen.

 

 


 

 Inhoudseditor