Aanmelden

Daarom beleggen wij

Wij moeten beleggen omdat sparen niet genoeg oplevert.

Pensioenfonds PGB wil een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen, nu én in de toekomst. Daarmee bedoelen we een pensioen dat over 15 jaar een koopkracht heeft van minimaal 90%. Pensioenfonds PGB streeft hierbij naar een pensioen met een koopkracht van 100%.

 

Sparen levert niet genoeg op om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Daarom wordt het pensioenvermogen belegd. We verwachten daarmee een overrendement van ongeveer 3,3% per jaar. Dat is het rendement waardoor het vermogen groeit ten opzichte van de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Bekijk hier hoe wij beleggen.

Renteafdekking

Hoeveel geld we nodig hebben om de pensioenen uit te betalen, hangt gedeeltelijk af van de rente. Als de rente omhoog gaat, hebben we minder geld nodig en stijgt de dekkingsgraad. Als de rente daalt, hebben we meer geld nodig en daalt de dekkingsgraad.

Om de gevolgen van grote rentedalingen te beperken, gebruiken we beleggingen zoals obligaties en derivaten. Dit noemen we renteafdekking. Onze renteafdekking is 42% per 30 juni 2021. Dit houdt in dat het risico op waardeveranderingen van de verplichtingen voor 42% is beschermd. De renteafdekking verlagen we bij een lagere rente en verhogen we bij een hogere rente.  


 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: