Aanmelden

UNPRI

 

Pensioenfonds PGB ziet verantwoord beleggen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid en als een manier om de risico’s van beleggingen op de lange termijn te verkleinen. Omdat Pensioenfonds PGB het belangrijk vindt om verantwoord te beleggen, hebben we ons aangesloten bij UNPRI. Ook kijken we bij het aanstellen van externe vermogensbeheerders of ze zijn aangesloten bij UNPRI.Alle vermogensbeheerders die aandelen beheren, zijn ondertekenaars. Dat betekent dat ze bij het beheren van aandelen in bedrijven niet alleen kijken naar de winstverwachting, maar ook naar maatschappelijke kanten van het bedrijfsbeleid. Als dat nodig is gaan ze in gesprek met het bedrijf. En ze informeren het pensioenfonds hierover. 

De afkorting UNPRI staat voor United Nations Principles for Responsible Investing, oftewel principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties. De organisatie gelooft dat een duurzaam financieel systeem waarin verantwoord wordt belegd, bijdraagt aan een betere wereld op de lange termijn.

Environment, Social, Governance
Verantwoord beleggen betekent rekening houden met milieu, mensen- en arbeidsrechten en goed bestuur. Dat wordt in Nederland Maatschappelijk Verantwoord Beleggen genoemd, MVB. Internationaal heet dat ESG.

- De E staat voor environment: milieu, klimaatverandering, verantwoord gebruik van grondstoffen en behoud van
  dieren- en plantensoorten.
- De S staat voor social: mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en recht op onderwijs en
   arbeidsrechten zoals fatsoenlijke werkomstandigheden.
- De G staat voor governance: goed bestuur zoals fatsoenlijke belastingmoraal en een acceptabel beloningsbeleid.


 Belangrijke principes
Wie de principes van UNPRI ondertekent, belooft om:

- bij beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG;
- te streven naar openheid over ESG bij zijn vermogensbeheerders;
- de acceptatie en invoering van UNPRI in de financiële sector te bevorderen en hiervoor samen te werken met
  elkaar;
- verslag uit te brengen over zijn vorderingen op het gebied van ESG.


 De principes bestaan sinds 2006 en er zijn meer dan 1.600 ondertekenaars in de wereld.