Aanmelden

Maatschappelijk verantwoord beleggen


Bij onze beleggingen houden we rekening met het milieu, klimaat en mensenrechten. Maar ook met jouw mening daarover. Hoe? Dat zie je in onderstaande video:

 

 PGB Video

Kort gezegd
Pensioenfonds PGB vindt het belangrijk dat beleggingen een goed rendement hebben én maatschappelijk verantwoord zijn. Dat heet maatschappelijk verantwoord beleggen (afgekort MVB). Om te beginnen doen we dat door te beleggen volgens de tien Global Compact Principles van de Verenigde Naties.

Zo zullen wij niet beleggen in bedrijven die de internationaal erkende mensenrechten schenden of controversiële wapens maken. We hebben ons MVB-beleid vanaf 2017 in stappen uitgebreid. Dat deden we op basis van een onderzoek onder deelnemers.


Positieve invloed
In 2020 hebben we ons beleid voor MVB naar een hoger niveau getild door te kiezen voor een geïntegreerd beleid. Dat betekent dat we onze criteria voor het investeren in duurzame ontwikkeling hanteren voor élk aspect van onze beleggingen. Omdat we geloven dat we op die manier een positieve impact op onze omgeving kunnen hebben.

Naar een betere wereld in 2030
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties geven daarbij onze richting aan. Deze Sustainable Development Goals, ondertekend door vrijwel alle landen in de wereld, zijn bedoeld als blauwdruk voor het werken aan een betere wereld in 2030.

Veel grote beleggers hebben die doelen inmiddels omarmd, net als Pensioenfonds PGB. Een van de doelen is bijvoorbeeld klimaatverandering tegengaan. Gericht werken aan een betere wereld gaat verder dan niet beleggen in bedrijven die verboden wapens maken, om maar iets te noemen. En dat is goed. Want we kunnen niet meer wegkijken als het gaat om het milieu, het klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. We zijn er allemaal samen verantwoordelijk voor. Ook wij, als pensioenfonds. 

Met onze beleggingen kunnen we invloed uitoefenen op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken. 

Hoe kunnen we als belegger invloed uitoefenen?


Engagement

Als aandeelhouder kan Pensioenfonds PGB invloed uitoefenen op ondernemingen waarin we aandelen hebben of waarvan we leningen bezitten. Op die manier kunnen we maatschappelijk verantwoord gedrag bij die bedrijven stimuleren.

De methodes om dit te doen zijn in gesprek gaan met de leiding van het bedrijf. Of een stem uitbrengen op een aandeelhoudersvergadering. Dit valt onder de noemer ‘engagement’. We geloven dat we via engagement op de langere termijn waarde kunnen creëren. Niet alleen financiële, maar ook sociale waarde. En dat beide elkaar versterken.

Omdat we in heel veel bedrijven beleggen, kunnen we die gesprekken en dat stemmen niet zelf doen. We werken hierbij daarom samen met een gespecialiseerd bureau (BMO).  


Bekijk hier de resultaten van de engagementactiviteiten Q2-2021.
Bekijk hier onze stemtabel 2020.


Klik hier voor de engagementresultaten van voorgaande kwartalen.

Uitsluiten van bedrijven
Pensioenfonds PGB wil niet beleggen in bedrijven die zich niet houden aan de Global Compact Principles van de Verenigde Naties. Elk kwartaal krijgen we een lijst van bedrijven die zich niet aan deze principes houden. Ook hierbij werken we samen met een gespecialiseerd bureau (Sustainalytics). 

 

Beleggen wij op dat moment rechtstreeks in zo'n bedrijf, dan verkopen we die aandelen en/of obligaties. Tenzij we het zinvol vinden om eerst het gesprek aan te gaan. Het belang van de deelnemers staat hierbij voorop. Beleggen we via een beleggingsfonds in zo'n bedrijf? Dan gaan we het gesprek aan met het fonds.

 

Bij de uitsluitingen houden we ook rekening met de wens van onze deelnemers

Uit onderzoek onder onze deelnemers blijkt dat zij liever niet willen dat hun pensioengeld wordt gebruikt voor beleggingen in wapens en tabak bijvoorbeeld. Er wordt daarom niet belegd in tabaksfabrikanten en producenten van verarmd uranium en fosfor. Clusterbommen, chemische en biologische wapens en kinderarbeid waren al redenen om niet te investeren in bedrijven. Kernwapenfabrikanten zijn deels uitgesloten vanaf 2017. In 2018 zijn bedrijven die vuurwapens verkopen aan burgers toegevoegd aan de lijst met bedrijven waarin we niet willen investeren. Vanaf 2018 hebben we onze beleggingen in kolen teruggebracht, omdat deze fossiele brandstoffen veel CO2-uitstoot veroorzaken.


Bekijk de lijst met uitgesloten bedrijven.


Aangesloten bij IMVB-convenant
Pensioenfonds PGB heeft zich in 2018 aangesloten bij het initiatief van de pensioensector voor maatschappelijk verantwoord beleggen; het IMVB-convenant*. Daarmee beloven we te onderzoeken of ondernemingen waarin wordt belegd zich houden aan internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu en om daarmee rekening te houden. 

* IMVB staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en is een initiatief van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso).


Ondertekenaar UNPRI
Pensioenfonds PGB houdt zich ook aan de UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investing). Via deze principes beloven we om bij het beleggen rekening te houden met milieu, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Ofwel; bij onze investeringen volgen we de principes van de Verenigde Naties. En we beloven hierover open te informeren. Zowel het pensioenfonds als de meeste vermogensbeheerders die voor ons werken hebben de UNPRI ondertekend. 

Bekijk de uitleg over UNPRI


Goed rendement én maatschappelijk verantwoord
Pensioenfonds PGB vindt het belangrijk dat beleggingen een goed rendement hebben én maatschappelijk verantwoord zijn. Wil je hier meer over weten? Je leest hier wat wij belangrijk vinden op het gebied van MVB. Daarnaast geven wij nadere invulling aan ons klimaatbeleid. Daarom heeft Pensioenfonds PGB zich aangesloten bij het Commitment Klimaatakkoord van de Pensioenfederatie. En is Pensioenfonds PGB supporter van de Task force on Climate-related Financial Disclosures.

Wil je meer weten over de resultaten van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen? Bekijk dan ons speciale jaarverslag over Maatschappelijk verantwoord beleggen.