Aanmelden

Hierin beleggen wij

Om een zo goed mogelijk rendement te halen, spreiden wij onze beleggingen.

Pensioenfonds PGB probeert een zo goed mogelijk rendement te halen tegen een aanvaardbaar risico. Om dat te bereiken beleggen we in verschillende beleggingscategorieën.
 

 

 

 

 

Beleggingen met een laag risico
Deze beleggingen doen we met name in Nederland en Duitsland, maar ook in andere Eurolanden. Ze zijn vooral bedoeld om het renterisico te beheersen.
Hieronder zie je de onderverdeling van deze categorie (in % van het totaal):

Matching portefeuille
2e kwartaal 2021​VerdelingRendement
​Eurostaatsobligaties
​16% -6,1%
​Eurobedrijfsobligatie​15% -0,6%
​​Hypotheken​  5%
 -0,2%
​Totaal​36% -6,6%
Beleggingen met een hoger risico
Deze beleggingen doen we over de hele wereld. Ze zijn bedoeld om te zorgen voor overrendement. Zo proberen we ervoor te zorgen dat de pensioenen van deelnemers zo veel mogelijk waardevast blijven. Hieronder zie je de onderverdeling van deze categorie (in % van het totaal):

Return Portefeuille
2e  kwartaal 2021​Verdeling​Rendement
​Aandelen50%13,9% 
Private zakelijke waarden
​  4%
  7,2%  
Hoogrentende waarden​10%1,0%​  
​Totaal (incl. valuta-dekking)​64%​11,0% 


- Top 50 Beleggingen in aandelen
- Top 50 Beleggingen in obligaties
- Overzicht van onze externe vermogensbeheerders