Aanmelden

Rekeningnummer wijzigen

Het is belangrijk dat u uw nieuwe rekeningnummer snel aan ons doorgeeft.

Wij kunnen uw pensioen alleen op tijd naar u overmaken als wij het juiste rekeningnummer hebben. U geeft uw rekeningnummer aan ons door via mijnpgbpensioen.nl. U logt dan in met DigiD en kiest voor extra controle via sms.

 

U kunt ons ook een e-mail of brief sturen. Daarin noemt u uw oude rekeningnummer, uw nieuwe rekeningnummer én uw registratienummer. Ook stuurt u een kopie van uw bankpas of rekeningafschrift mee.

Ons e-mailadres is: ks@pensioenfondspgb.nl

 

Ons postadres is   : Pensioenfonds PGB
                                  Klantenservice
                                  Postbus 7855
                                  1008 CA  AMSTERDAM

 

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: