Aanmelden

Rekeningnummer wijzigen

Het is belangrijk dat u uw nieuwe rekeningnummer snel aan ons doorgeeft.

Wij kunnen uw pensioen alleen op tijd naar u overmaken als wij het juiste rekeningnummer hebben.

Op mijnpgbpensioen.nl. kunt u uw rekeningnummer veranderen bij 'Mijn persoonlijke gegevens'.  Wilt u gegevens wijzigen op mijnpgbpensioen.nl? Logt u dan in met DigiD met sms-controle. U kunt de sms-controle activeren via mijndigid.nl.

 

U kunt ons ook een e-mail of brief sturen. Daarin noemt u uw oude rekeningnummer, uw nieuwe rekeningnummer én uw registratienummer. 

Ook stuurt u een kopie van uw bankpas of rekeningafschrift mee.

Ons e-mailadres is: ks@pensioenfondspgb.nl

 

Ons postadres is   : Pensioenfonds PGB
                                  Klantenservice
                                  Postbus 2311
                                  1180 EH  Amstelveen

 

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: