Aanmelden

Adreswijziging doorgeven

Als uw huisadres wijzigt, verandert er niets aan uw pensioen.

 

Wijzigt uw huisadres binnen Nederland?
U schrijft zich in bij uw nieuwe gemeente. Die geeft vervolgens uw nieuwe adres aan ons door. Dat hoeft u dus niet zelf aan ons door te geven.

 

U verhuist in of naar het buitenland
Uw gemeente geeft uw nieuwe adres niet aan ons door. Dat moet u zélf doen.

U stuurt dan een e-mail naar : ks@pensioenfondspgb.nl

 

 

Of u stuurt een brief naar      : Pensioenfonds PGB
                                                   Klantenservice
                                                   Postbus 7855
                                                   1008 CA  AMSTERDAM


 

Let op: U krijgt 2% minder AOW voor elk jaar dat u in het buitenland woont en werkt. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.


 

 Inhoudseditor