Aanmelden

Verhuizen

Als u verhuist, verandert er niets aan uw pensioen.

 

U verhuist binnen Nederland
Als u zich inschrijft bij uw gemeente, geeft die uw nieuwe adres aan ons door. Dat hoeft u dus niet zelf aan ons door te geven.

 

 

 

 

U verhuist in of naar het buitenland
Uw gemeente geeft uw nieuwe adres niet aan ons door. Dat moet u zélf doen.

U stuurt dan een e-mail naar: ks@pensioenfondspgb.nl
Of
u stuurt een brief. U vindt ons adres op de contactpagina