Aanmelden

Einde samenwonen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. 

 

U geeft aan ons door dat u niet meer samenwoont
Uw gemeente geeft het niet aan ons door als u en uw partner uit elkaar zijn. Het is daarom belangrijk dat u dat zélf doet.

 

 

 

U stuurt dan een e-mail naar : ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt een brief naar      : Pensioenfonds PGB
                                                   Klantenservice
                                                   Postbus 2311
                                                   1180 EH  AMSTERDAM
 
Uw partnerpensioen is voor uw ex-partner
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen als u overlijdt. Willen u en uw ex-partner dat niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van het partnerpensioen.

 

Belangrijk om te weten

Heeft u uw ex-partner nooit bij ons aangemeld? Dan krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen van ons als u overlijdt.
Heeft u een nieuwe partner? Dan krijgt hij of zij geen pensioen van ons als u overlijdt. Dat komt omdat u na uw pensioen(datum) bent gaan samenwonen.

 

 


 

 Inhoudseditor