Aanmelden

Verhogen of verlagen van mijn pensioen

Het bestuur van Pensioenfonds PGB streeft er naar toeslagen te verlenen op pensioenen. Onze financiële situatie is in de maand augustus 2019 sterk verslechterd. De oorzaak hiervan zijn rentedalingen in de afgelopen maanden. De kans op het verlagen (‘korten’) van de pensioenen is hierdoor toegenomen, net als bij veel andere pensioenfondsen. U leest hier meer over in het nieuwsbericht van 10 september 2019.


Pas als onze dekkingsgraad​ hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen in stapjes verhogen.

 

 

Wilt u hier meer over weten? ​​In het herstelplan, dat Pensioenfonds PGB heeft opgesteld, staat onder meer welke extra maatregelen het Pensioenfonds PGB wilt nemen om te zorgen dat de dekkingsgraad op het wettelijk vereiste niveau komt. Bekijk ons herstelplan.
 

Wanneer verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of uw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Het bestuur hanteert daarbij de richtlijn ‘dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken.

Is onze dekkingsgraad lager dan 105%?
Uw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt het zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 105% en 110%?
Uw pensioen wordt niet verhoogd. Een verlaging van uw pensioen is mogelijk.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110% en 130%?
Uw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Is onze beleidsdekkingsgraad 130% of hoger?
Uw pensioen gaat met 2% omhoog. Misschien krijgt u ook een extra verhoging van ​maximaal 1%.

Het bestuur kan van bovenstaande richtlijn afwijken voor het verhogen of verlagen van uw pensioen.
Hoe verhoogden wij uw pensioen de afgelopen jaren?
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,08​%.
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,38%.
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,49%.
- In 2009 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,28%.

Wanneer moeten wij uw pensioen verlagen?
Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
Als het bestuur denkt dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de dekkingsgraad weer hoger is dan 122%.

Als uw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij de verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen gelukkig nog nooit hoeven te verlagen.

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: