Aanmelden

Verhogen of verlagen van mijn pensioen


Het bestuur van Pensioenfonds PGB streeft ernaar toeslagen te verlenen op pensioenen. Of wij jouw pensioen kunnen verhogen, hangt af van onze financiële situatie.

Onze dekkingsgraad was op 31 december 2020 96,3%. Dat betekent dat wij de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Helaas is onze financiële situatie niet goed genoeg om jouw pensioen te kunnen verhogen.

Pas als onze dekkingsgraad​ hoger is dan 110%, kunnen wij jouw pensioen in stapjes verhogen. In het herstelplan, dat Pensioenfonds PGB heeft opgesteld, staat onder meer welke extra maatregelen het Pensioenfonds PGB neemt om te zorgen dat de dekkingsgraad op het wettelijk vereiste niveau komt. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan. 
 

Wanneer verhogen wij jouw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of jouw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Het bestuur hanteert daarbij de 'Richtlijn beleidsdekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken.

Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?
Jouw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt het zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105% en 110%*?
Jouw pensioen wordt niet verhoogd. Een verlaging van jouw pensioen is mogelijk.

Is onze dekkingsgraad tussen de circa 110% en 125%*?
Jouw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Is onze beleidsdekkingsgraad circa 125%* of hoger?
Jouw pensioen gaat met 2% omhoog. Misschien krijg je ook een extra verhoging van ​maximaal 1%.

Het bestuur kan van bovenstaande richtlijn afwijken voor het verhogen of verlagen van jouw pensioen.

* Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar woren periodiek vastgesteld.
Hoe verhoogden wij jouw pensioen de afgelopen jaren?
- In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71​%
- In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%.
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%.
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%.
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,49%.
Wanneer moeten wij jouw pensioen verlagen?
Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10 tot 12 jaar weer hoger is dan 120%
Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

* Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar woren periodiek vastgesteld.

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: