Aanmelden

Verhogen of verlagen van mijn pensioen

Het bestuur van Pensioenfonds PGB streeft er naar toeslagen te verlenen op pensioenen. Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie. Onze financiële situatie is de afgelopen periode verbeterd. Maar dit betekent niet dat we nu al de pensioenen kunnen verhogen. Pas als onze dekkingsgraad​ hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen gedeeltelijk verhogen.

 

 

Wilt u hier meer over weten? ​​In het herstelplan, dat Pensioenfonds PGB heeft opgesteld, staat onder meer welke extra maatregelen het Pensioenfonds PGB wilt nemen om te zorgen dat de dekkingsgraad op het wettelijk vereiste niveau komt. Bekijk ons herstelplan.
 

Wanneer verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of uw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Het bestuur hanteert daarbij de richtlijn ‘dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan 105%?
Uw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt het zelfs verlaagd.

Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 105% en 110%?
Uw pensioen wordt niet verhoogd. Een verlaging van uw pensioen is mogelijk.

Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 130%?
Uw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Is onze beleidsdekkingsgraad 130% of hoger?
Eerst wordt, nadat de pensioenen met 2% zijn verhoogd, een eventueel in het verleden doorgevoerde verlaging ongedaan gemaakt. Pas als dat is gebeurd, kan uw pensioen extra worden verhoogd met
​maximaal 1%.

Het bestuur kan van bovenstaande richtlijn afwijken voor het verhogen of verlagen van uw pensioen.
Hoe verhoogden wij uw pensioen de afgelopen jaren?
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,08​%.
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,38%.
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,49%.
- In 2009 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,28%.

Wanneer moeten wij uw pensioen verlagen?
Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
Als het bestuur van mening is dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de beleidsdekkingsgraad weer hoger is dan 121%.

Als er een kans is op verlaging en die wordt doorgevoerd, dan spreiden we die verlaging over 10 jaar. Een verlaging vindt plaats op alle (opgebouwde) pensioenaanspraken en uitkeringen. 

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: