Aanmelden

Uitbetaling pensioen

Wij maken uw pensioen elke maand rond de 19de aan u over.


In december 2018 maken wij uw pensioen over op:
- woensdag 19 december

Dit zijn de dagen waarop wij uw pensioen in 2019 overmaken:
- vrijdag 18 januari
- dinsdag 19 februari
- dinsdag 19 maart

 

- donderdag 18 april
- vrijdag 17 mei
- woensdag 19 juni
- vrijdag 19 juli
- maandag 19 augustus
- donderdag 19 september
- vrijdag 18 oktober
- dinsdag 19 november

- donderdag 19 december

 

Overzicht
In februari krijgt u een overzicht van uw bruto en netto pensioen.
Op dit overzicht ziet u hoeveel pensioen u elke maand van ons krijgt. U ziet ook hoeveel belasting en zorgpremie u betaalt. U krijgt dit overzicht 1 keer per jaar in februari. Behalve als de hoogte van uw pensioen tussendoor verandert. Dan krijgt u  een nieuwe specificatie.

U krijgt geen vakantiegeld
Uw pensioen bij ons is zonder vakantiegeld. U krijgt in mei dus niet apart vakantiegeld van ons.

 

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: