Aanmelden

Pensioen in het buitenland

Als u in het buitenland woont, moet u een aantal dingen zelf regelen. Dit moet u zelf regelen:


1. Bewijs van in leven zijn
Wij hebben elk jaar bewijs nodig dat u nog leeft. Dat komt omdat uw gemeente het niet aan ons doorgeeft als u overlijdt. Daarom sturen wij u elk jaar het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. U laat dit formulier invullen door de notaris, het bevolkingsregister of de politie en stuurt het naar ons terug.

  

Wij hebben een samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waarvan u uw AOW krijgt. Heeft u onlangs al een bewijs van in leven zijn opgestuurd naar de SVB en is dit verwerkt in de ‘Registratie Niet Ingezetene? Dan krijgen wij deze informatie automatisch door. U hoeft dan dus niet ook nog aan ons een ‘bewijs van in leven zijn’ te sturen. U doet dit alleen als wij dit specifiek bij u opvragen.

 

2. Vrijstelling van de Belastingdienst
Betaalt u belasting in het land waar u woont en heeft u nog geen vrijstelling van de Belastingdienst? Dan is het belangrijk dat u die alsnog aanvraagt bij de Belastingdienst. Anders houden wij ook belasting in op uw pensioen en betaalt u dus dubbel belasting.

 

3. Wijzigingen doorgeven
Deze wijzigingen moet u zélf aan ons doorgeven:
U gaat verhuizen.
U heeft een nieuw rekeningnummer.
U woont niet meer samen.
U gaat scheiden.
Uw partner overlijdt.