Aanmelden

Mijn jaaropgave

U krijgt in februari een jaaropgave
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar van ons kreeg. U ziet ook hoeveel belasting en zorgpremie u toen betaalde. Deze gegevens heeft u nodig als u aangifte doet bij de Belastingdienst.


Wilt u uw jaaropgave al eerder bekijken?
Deze staat vanaf 25 januari klaar op het deelnemersportaal mijnpgbpensioen.nl. Als u in uw communicatievoorkeuren heeft aangegeven digitale post te willen ontvangen, dan krijgt u hiervan automatisch bericht. Als u geen digitale post wilt ontvangen, dan krijgt u de papieren versie van uw jaaropgave uiterlijk eind februari. U kunt uw communicatievoorkeuren zelf wijzigen op mijnpgbpensioen.nl.
 Inhoudseditor

Snel naar: