Aanmelden

Mijn jaaropgave

Je krijgt in februari een jaaropgave
Op jouw jaaropgave zie je hoeveel pensioen je vorig jaar van ons kreeg. Je ziet ook hoeveel belasting en zorgpremie je toen betaalde. Deze gegevens heb je nodig als je aangifte doet bij de Belastingdienst.


Wil je jouw jaaropgave al eerder bekijken?
Deze staat vanaf 25 januari klaar op het deelnemersportaal mijnpgbpensioen.nl. Als je in jouw communicatievoorkeuren heeft aangegeven digitale post te willen ontvangen, dan krijg je hiervan automatisch bericht. Als je geen digitale post wilt ontvangen, dan krijg je de papieren versie van jouw jaaropgave uiterlijk eind februari. Je kunt jouw communicatievoorkeuren zelf wijzigen op mijnpgbpensioen.nl.
 Inhoudseditor

Snel naar: