Aanmelden

Mijn jaaropgave

U krijgt in januari een jaaropgave
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar van ons kreeg. U ziet ook hoeveel belasting en zorgpremie u toen betaalde. Deze gegevens heeft u nodig als u aangifte doet bij de Belastingdienst. U krijgt uw jaaropgave elk jaar in januari. Heeft u gekozen voor digitale post? Dan krijgt u alleen een digitale jaaropgave. U vindt deze in uw postvak op mijnpgbpensioen.nl.

 Inhoudseditor

Snel naar: